A A A

Valmieras infrastruktūras attīstība 2020.gadā 

Drukāt
18.02.2021

Valmieriešu ērtībām un dzīves kvalitātes uzlabošanai Valmierā 2020.gadā aktīvi noritēja daudzveidīgi pilsētas infrastruktūras attīstības darbi. Apkopojoša plašāka informācija par 2020.gadā Valmierā paveikto pieejama pāršķiramā materiālā pašvaldības mājaslapas sadaļā "Attīstība" - "Inženiertehniskā infrastruktūra"

 

 

 

 

 

Lielākie projekti

Katlumāja

2020./2021.gada apkures sezona sākās ar būtiskām izmaiņām Valmieras siltumapgādes sistēmā. Darbu sāka AS “Valmieras Enerģija” jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1.

Dienesta viesnīca

Oktobrī noslēdzās skolēnu dienesta viesnīcas “Auseklis” Ausekļa ielā 25B pārbūves 1.kārta. Savienojot ēkas Ausekļa ielā 25B un 25C un daļai no telpām veicot pārbūvi, dienesta viesnīcā radītas 177 vietas Valmieras skolu skolēniem un Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportistiem. Projekts turpināsies ar pārējo telpu pārbūvi un apkārtnes labiekārtošanu.

Valmieras pils teritorijas revitalizācija

Tika uzsākti būvdarbi Valmieras vēsturiskajā centrā. Vienlaikus nodrošinot arheoloģisko uzraudzību un izpēti, būvdarbu mērķis ir restaurēt un konservēt Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūri un ZR daļas pagrabu atsegtos mūrus, pārbūvēt vecās aptiekas ēku ansambli, kā arī uzbūvēt jaunu objektu, kas kopā veidos Valmieras pils kultūrvides centru.

Jāņa Daliņa stadions

Jāņa Daliņa stadionā turpinās jaunās manēžas iekšdarbi. Taču Covid-19 pandēmijas radītu apgrūtinājumu dēļ uz 2021.gada maiju pārcelti noslēdzošie stadiona skrejceļa seguma sagatavošanas darbi.

Valmieras Viestura vidusskola

2020.gada janvārī ekspluatācijā pēc pārbūves tika pieņemta Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā ēka un sporta zāle. Skolas ēkā ir nomainīta elektroinstalācija, gaismekļi, atjaunota apkures sistēma, pārbūvēta ūdens apgādes un ventilācijas sistēma, izbūvēta jauna ugunsdrošības sistēma. Pārbūves rezultātā veikta daļēja nesošo konstrukciju nomaiņa un, piemērojot skolas vajadzībām, izbūvēts skolas 4.stāvs, tai skaitā izbūvētas jaunas kāpnes. Ir veikta telpu pārbūve, atjaunota aktu zāle. No 1. līdz 3.stāvam ir izbūvēts lifts. Tika nokrāsota ēkas fasāde un vēsturiskajā dizainā atjaunotas centrālās ieejas durvis. Daļēji veikta skolas apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Joprojām turpinās jaunas sporta halles būvniecība.

Memoriāls

Memoriālā II pasaules karā kritušajiem veikti 1.kārtas pārbūves darbi: atjaunotas ieeju vertikālās sienas, apakšējās kāpnes un apbedījuma terases, atjaunotas kapu plāksnītes un uzraksti, sakopti celiņi un zālājs. Darbu paredzēts turpināt.

Rotaļu laukumi

Pārgaujā tika iekārtots jauns rotaļu un atpūtas laukums Krāču ielā 4. Laukumā izmantoti materiāli un atjaunotas iekārtas no rotaļu laukumiem pie Jāņa Daliņa stadiona un Valmieras skeitparka. Teritorijā izbūvēta arī biedrības “For Better” dāvinātā velotrase “BTA Velozinis Pilsēta B”, kurā paši jaunākie velobraucēji varēs apgūt velobraukšanas iemaņas pilsētvidē.

Decembrī noslēdzās iepirkums rotaļu laukuma aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai pie Jāņa Daliņa stadiona jaunās vieglatlētikas manēžas Jāņa Daliņa ielā 2. Pārbūvētajā stadiona teritorijā plānots izveidot jaunu rotaļu laukumu, kas trijās zonās piedāvās rotaļu un aktīvās atpūtas iespējas visu vecuma grupu apmeklētājiem.

Pagājušajā gadā, ņemot vērā valmieriešu un nozares profesionāļu ieteikumus, tika izstrādāts būvprojekts Aktīvās atpūtas un sporta parkam Rīgas ielā 43A. Līdz gada beigām norisinājās tā izbūves iepirkums. Parkā paredzētas septiņas zonas: skeitparka zona, velo (pumpu) trases zona, skrituļotāju celiņš, rotaļu laukumi, fitnesa zona, strītbola zona ar pulcēšanās laukumu un tribīnēm, kā arī piknika zona. Parka izveidi paredzēts paveikt 2021.gadā, un darbi daļēji tiks finansēti ar Latvijas valsts mežu mērķziedojumu.

Sociālo pakalpojumu centrs

2020.gadā tika izstrādāts būvprojekts daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram, un līdz gada beigām noritēja centra būvniecībai nepieciešamie iepirkumi. Centru paredzēts būvēt Rīgas ielā 53A. Tajā paredzēta telpu izveide dienas aprūpes centra pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētas darbnīcas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Ielas un ietves

Jaunas ielas

2020.gadā tika pabeigta iepriekšējā gadā uzsāktā Dakstiņu ielas būvniecība. Grantētā Dakstiņu iela nodrošina piekļuvi jaunajai katlumājai Dakstiņu ielā 1 no Matīšu šosejas.  

2020.gadā tika uzsākta arī Eksporta ielas būvniecība. Eksporta iela savienos Kauguru ielu ar Dzelzceļa ielu, nodrošinot piekļuvi industriālajām teritorijām Eksporta ielā 8, Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā 9. Ielai daļēji pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Darbi turpinās arī ziemā.

Ielu pārbūves

Augusta beigās noslēdzās Kauguru ielas pārbūve. Iela pārbūvēta posmā no krustojuma ar Cēsu ielu līdz Kauguru ielai 3.

2020.gadā tika uzsākta un pabeigta Rūpniecības ielas posma no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve, kas bija tehniski saistīta ar Kauguru ielas pārbūvi.

Vasarā tika uzsākta Mālu ielas posma no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve, izbūvējot ielas apgaismojumu un gājēju un velosipēdistu ceļu. Darbi tiks pabeigti šī gada pirmajā pusē.

Uzsākta grantēto Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielu pārbūve. Šiem būvdarbiem šobrīd tehnoloģiskais pārtraukums, pārbūvi plānots pabeigt 2021.gada otrajā pusē.

Saistībā ar siltumtrases un inženierkomunikāciju būvdarbiem šogad tika uzsākta arī Dārza ielas posma no Rīgas līdz Beātes ielai pārbūve. Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma ielai tiks ieklāta asfaltbetona virskārta.

Pārbūve turpinās Ziloņu ielā un tai piegulošajā teritorijā pie Dzirnavu ezeriņa. Teritoriju paredzēts veidot kā telpu gājējiem un atpūtai. Darbus paredzēts pabeigt 2021.gada rudenī vai vēlāk, ja būs nepieciešama papildu arheoloģiskā izpēte.

Decembrī tika veikti sagatavošanās darbi, lai janvāra sākumā varētu uzsākt arī Dzelzceļa ielas, posmā no Rūpniecības līdz jaunajai Eksporta ielai, pārbūvi.

Grantētās ielas

Oktobra sākumā noslēdzās 2020.gadā plānotā Valmieras grantēto ielu virsmas divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju. Cieto virsmas segumu ieguva Ezera, Dauguļu, Dikļu, Krasta, Parka, Ūdru un Upes iela, Vienības iela posmā no Austrumu līdz Brīvības ielai, Lazdu, Pilātu, Jāņa Ziemeļnieka, Sporta un Skolas iela, kā arī Ausekļa, Straupes un Ūdens iela. Virsmas divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju veikta kopā 5,145 km līdz šim grantētajās ielās.

Ietves

Lai uzlabotu gājēju un velobraucēju drošību un veidotu Valmieras velotīkla nepārtrauktību, Rubenes ielas posmā no Beātes līdz Georga Apiņa ielai un Valkas ielas posmā no Raiņa līdz Tērbatas ielai uzsākta apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa būvniecība.

Drošības saliņas

Lai uzlabotu gājēju drošību, pagājušā gada rudenī tika izbūvētas divas drošības saliņas uz gājēju pārejām Rubenes ielā pie bērnudārza “Ezītis” un uz Matīšu šosejas pie krustojuma ar Mālu ielu.

Apgaismojums

Mujānu ielā līdz Nauču ielai un Mazajā Šķūņu ielā šogad tika izbūvēts jauns ielu apgaismojums. Pagājušā gada sākumā tika izbūvēts arī pagaidu apgaismojums Vanšu tiltam pār Gauju. Gada nogalē tika uzsākta 452 nātrija gāzizlādes ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņa pret energoefektīvajām gaismu izstarojošajām diodēm LED ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu. Tā nodrošina apgaismojuma intensitātes automātisku samazināšanu, ja tuvumā nav gājēju un citu satiksmes dalībnieku. Gada nogalē publiskais apgaismojums tika ierīkots arī gar Jāņparka galvenajiem celiņiem.

Inženierkomunikācijas

Lai nodrošinātu lietus ūdens noteci un varētu veikt cietā seguma ieklāšanu, 2020.gada vasarā Sporta ielai posmā no Jāņparka līdz Mednieku ielai un Skolas ielai posmā no Sporta līdz Amatnieku ielai tika sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma. Izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas kolektori un sakārtota grāvju sistēma.

Saistībā ar jaunās katlumājas būvniecību, 2020.gadā būtiski būvdarbi notika arī Limbažu, Dārza un Beātes ielā. Siltumtrases izbūve Beātes un Dārza ielā tika veikta kopā ar kanalizācijas tīkla posmu un ūdensvada izbūvi. 

Industriālās teritorijas

Pagājušajā gadā uzsākta Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveide. Darbi notiek bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā Rūpniecības ielā 1, Eksporta ielas teritorijā un bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9.

 

Apkopojošs informatīvais materiāls lejupielādēšanai .pdf formātā 

2020.GADA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI