A A A

2020.gads Valmieras pašvaldības policijā 

Drukāt
12.02.2021

Valmieras pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policijas pārziņā ir Valmieras Operatīvās informācijas centra darbība. Taču atbalsts Covid-19 ārkārtējās situācijas diktēto ierobežojumu ievērošanā un vidutāja loma, sekmējot nekustamo īpašumu sakopšanu, bija aizvadītā gada laikietilpīgākie pašvaldības policijas darba uzdevumi.

 
Atbalsts taisnīgai līdzāspastāvēšanai
“Lai arī katram ir savas intereses un situācija, drošība un kārtība, kā arī pilsētvides sakoptība ir visu valmieriešu kopīgas vajadzības. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi ir izveidoti, lai nodrošinātu šo vajadzību ievērošanu. Arī Covid-19 ārkārtējās situācijas noteikumi ir izveidoti ar mērķi pasargāt sabiedrības veselību un pēc iespējas ātrāk atgriezt ekonomisko un sabiedrisko dzīvi vēlamajā veidā un apjomos. Taču ne noteikumi, ne par to neievērošanu paredzētie sodi un sankcijas paši par sevi apdraudējuma situācijas nenovērš un neatrisina. Tādēļ Valmieras pilsētas pašvaldības policija iesaistās, skaidro un uzņemas starpnieka lomu, veicinot sadarbību, noteikumu izpildi un cieņpilnu konfliktsituāciju atrisināšanu”, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas darbības principus skaidro tās priekšnieks Indulis Rūsis.
 
Covid-19 diktētie ierobežojumi
2020.gada jaunais izaicinājums ir cīņa ar Covid-19 pandēmiju. Lai novērstu vīrusa izplatīšanos, valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un paredzēti ierobežojumi. Valmieras pilsētas pašvaldības policijas uzdevums ciešā sadarbībā ar Valsts policiju bija veicināt jauno ierobežojumu pieņemšanu, ievērošanu un tādējādi sekmēt arī pēc iespējas ātrāku izkļūšanu no ārkārtējās situācijas. Tādēļ tika organizēti gan kontroles reidi uzņēmumos un iestādēs, gan uzraudzīta situācija pilsētvidē, gan reaģēts uz valmieriešu ziņojumiem par noteikumu ievērošanas pārkāpumiem.
 
Nekustamo īpašumu sakopšana
2020.gadā būtiska pašvaldības policijas darba daļa bija īpašumu sakopšanas veicināšana. Pavasarī, vasarā un rudenī nepieciešamie sakopšanas pasākumi bija zāles pļaušana, atkritumu un lapu savākšana. Policija veica arī informēšanu par nepiemērotās vietās veidotu zaļo atkritumu izgāztuvju aizliegumu un to kaitīgo ietekmi uz dabu. Ziemā policija sekmē atbildīgas rūpes par gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un to pretslīdes apstrādi.

Pašvaldības policija aicina valmieriešus būt vērīgiem un ziņot par personām, kas novieto atkritumus tiem neparedzētās vietās. Arī, pamanot kādas nesakoptas vietas, pilnas atkritumu urnas vai dabā izmestus atkritumus, valmierieši ir aicināti ziņot par šīm vietām, zvanot pa bezmaksas tālruni 8484. Šāda rīcība sekmēs teritorijas ātrāku sakopšanu, lai visiem būtu patīkami tajā uzturēties. Nesakoptu teritoriju fotogrāfiju ievietošana sociālajos tīklos ne vienmēr nodrošina, ka šī informācija savlaicīgi nonāk līdz atbildīgajiem dienestiem, kas operatīvi organizē teritorijas sakopšanu.

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošana
Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošana ir ceļu satiksmes noteikumu joma, kuru ievērošanu sekmē un uzrauga Valmieras pilsētas pašvaldības policija. “Ir uzteicama lielākoties sakārtotā automašīnu novietošanas kārtība pie daudzdzīvokļu namiem. Pārpratumu pagalmos šobrīd veidojas daudz mazāk, jo automašīnu novietošanu lielākoties regulē atbilstošas atļaujas un papildu speciāls stāvēšanas regulējums,” priecīgs par progresu ir I.Rūsis. Uz pagalmiem šobrīd daudz biežāk ir izsaukumi, meklējot atbalstu sabiedriskās kārtības jomā. Taču I.Rūsis aicina valmieriešus neatslābt un turpināt sekot līdzi pilsētā izvietotajām ceļa zīmēm. Zīmes mēdz mainīties. Ziemā iespējami jauni papildu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi brauktuvju malās, kur ziemas dienesta tehnikai ir apgrūtināta kvalitatīva sniega tīrīšana.
 
Operatīvās informācijas centrs
Katru dienu 24 stundas diennaktī pašvaldības policija vada arī Operatīvās informācijas centra darbu. Tiek pieņemti uz tālruni 8484 ienākošie zvani, doti tālāki uzdevumi pašvaldības policijas patruļdienestam vai informācija nodota tālāk atbildīgajiem dienestiem. Lai sekmīgāk spētu konstatēt un novērst pārkāpumus to izdarīšanas brīdī, 2021.gadā Operatīvās informācijas centrā tiek plānots pastiprināt pilsētas videonovērošanu. Plānots uzlabot arī policijas patruļdienesta darbu, nodrošinot arī patruļdienesta darbalaiku 24 stundas diennaktī, līdzšinējā no plkst.10.00 līdz plkst.4.00 vietā. 
 
Pateicība
“Izaicinājumu pieņemšana un kopīga risināšana ir veids, kā patiesi efektīvi uzlabot un sakārtot daudzus svarīgus jautājumus, gan publiskajā jomā, gan privāti,” pateicīgs par sapratni un atsaucību sadarbībā ar valmieriešiem ir pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Rūsis. Valmieras pilsētas pašvaldības policija izsaka pateicību par labu sadarbību Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknim, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības nodaļai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādei, SIA "Valmieras Namsaimnieks", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "VTU Valmiera", SIA "ZAAO", kā arī sadarbības partneriem Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs.