A A A

Atver, aizpildi, iesaisties – Valmieras iedzīvotāju aptauja 

Drukāt
09.02.2021

Jau tradicionāli gada pirmajos mēnešos aicinām iedzīvotājus līdzdarboties dažādu Valmieras notikumu plānošanā un aizpildīt aptauju par iepriekšējo - 2020.gadu – novērtēt īstenotos un uzsāktos darbus un projektus, izteikt viedokli par plānotajiem, kā arī dalīties ieteikumos. Iesaisties, lai dzīvi Valmierā padarītu sakārtotāku, patīkamāku un labāku!

 

Ar aptauju vēlamies noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu par dažādu pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, lai uzzinātu, kurās jomās esam spēcīgi, bet kurās nepieciešami uzlabojumi. Tāpat aptaujā iekļautie jautājumi aicina novērtēt pilsētvidi, pieejamo informāciju par pašvaldības darbu un apzina komunikācijas kanālus, ko iedzīvotāji visbiežāk izmanto, lai uzzinātu par aktualitātēm pilsētā, kā notiek saziņa, kā vērtēta sadarbība ar pašvaldību. Atbildes uz šiem un citiem valmieriešiem būtiskiem jautājumiem ļaus pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām saskatīt un plānot turpmākos soļus, lai Valmiera kļūtu par vislabākajām mājām ikvienam no mums.  

Anketa elektroniskā formātā ir pieejama šeit. Savukārt drukātā formātā – Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” 241. numurā, ko iedzīvotāji saņems savās pastkastītēs no 10. līdz 13.februārim. Lai ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās izvairītos no klātienes kontakta, drukātās anketas līdz 15.martam iespējams ievietot iesniegumiem domātā kastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas vai nosūtīt pa pastu, adresējot Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2.

Valmierā lielu savas dzīves daļu pavada arī apkārtējo novadu iedzīvotāji, piemēram, pilsētā strādājot vai mācoties, tāpēc novērtēsim arī apkārtējo novadu iedzīvotāju un pilsētas viesu izteiktās domas par Valmieru.

Lai līdzdarbotos dažādu pilsētas notikumu plānošanā un aizpildītu anketu ir nepieciešamas vien aptuveni 14 minūtes. Atvēli šo laiku savā, līdzcilvēku un pilsētas viesu labā!

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”, kā arī mājaslapā www.valmiera.lv.