A A A

Šoziem Valmierā zemākie siltumapgādes tarifi trīs gadu laikā 

Drukāt
19.01.2021

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi Valmieras siltumenerģijas apgādes pakalpojuma jeb siltumapgādes gala tarifa izmaiņas. No 2021. gada 1. februāra līdz 1. maijam siltumapgādes gala tarifs Valmierā un Burtnieku novada Valmieras pagasta Viestura laukumā būs 53,29 EUR bez PVN. No 1. maija siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs samazināsies uz 52,52 EUR bez PVN. Izmaiņas saistītas ar lielākā Valmieras siltumenerģijas ražotāja AS "Valmieras Enerģija" ražošanas cenas izmaiņām, ko 21. decembrī apstiprināja SPRK.

 

Siltumapgādes gala tarifu veido trīs komponentes: siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības komponente. SIA “Valmieras ūdens” piegādā iedzīvotājiem siltumenerģiju, kuru iepērk no trim komersantiem – siltumenerģijas ražotājiem: AS “Valmieras Enerģija” (82,8%), AS “Valmieras piens” (15,7%) un SIA “ITA Ltd” (1,5%).

Siltumapgādes gala tarifs arī pēc 1.februāra būs zemāks nekā trīs iepriekšējās apkures sezonās:

  • 01.02.2018. siltumapgādes gala tarifs bija 58,94 EUR/MWh;
  • 01.02.2019. siltumapgādes gala tarifs bija 62,08 EUR/MWh;
  • 01.02.2020. siltumapgādes gala tarifs bija 57,63 EUR/MWh un
  • 01.02.2021. siltumapgādes gala tarifs būs 53,29 EUR/MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņas laikā no 2018. gada 1. janvāra redzamas attēlā grafikā.

 

2020. gadā SIA “Valmieras ūdens” trīs reizes samazināja siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas bija saistīts ar zemākām iepirkās saražotās siltumenerģijas izmaksām. Pērn 1. jūlijā tas tika noteikts 48,58 EUR/MWh apmērā, un pazeminātais siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām Valmierā devis būtisku atbalstu šajā izaicinājumu laikā. Tas būs spēkā līdz 2021. gada 1. februārim.

 Jāatzīmē, ka iepriekš apstiprinātajā siltumapgādes gala tarifā iepirktās siltumenerģijas ražošana bija balstīta uz dabasgāzes tehnoloģiju izmantošanu, tāpēc dabasgāzes cenu svārstību ietekmē pēdējo trīs gadu apkures sezonās tarifs bijis virs 56 EUR/MWh. Šobrīd iepirkto siltumenerģiju lielākoties saražo no atjaunojamiem energoresursiem, un tā nav vairs tik ļoti atkarīga no fosilā kurināmā svārstībām, jo balstīta uz ilgtspējīgu biomasas kurināmā tehnoloģiju izmantošanu. Tas nozīmē, ka arī ilgtermiņā tiks veicināta tarifa stabilitāte.

 Kopš pagājušā gada septembra Valmieras centra pusē esošajiem siltumenerģijas patērētājiem siltums tiek piegādāts galvenokārt no jaunās katlu mājas Dakstiņu ielā 1. Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi, kurā ir gan biokurināmā (šķeldas) katls, gan dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija bija nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā samazinātu radītās CO2 emisijas un nodrošinātu Valmieras siltumapgādes sistēmas atbilstību Eiropas Savienības vides aizsardzības prasībām.

Katlumāja Dakstiņu ielā 1 tika izbūvēta projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” ietvaros. To finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.