A A A

Pašvaldības un tās iestāžu darbs ārkārtējā situācijā (aktualizēts 22.12.)  

Drukāt
22.12.2020

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2021.gada 11.janvārim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību un tās iestādes, bet prioritāri izvēlēties attālinātu saziņu. Ja apmeklējiet klātienē, ienākot Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu ēkās, jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas, jāievēro 2 m distance, nedrīkst apmeklēt, ja ir augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.)! Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību līdz 2021.gada 11.janvārim, kas aktualizēta pēc 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 izplatības mazināšanai.

 

Apmeklētāju pieņemšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2

Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un apmeklētāju pieņemšanu, tomēr aicinām primāri saziņai izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā (konkrēti ar speciālistu vai sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz oficiālo e-pastu pasts@valmiera.lv), pa tālruni vai atstāt iesniegumus pastkastē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija, tajā skaitā patruļdienests un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu var sazvanīt, zvanot pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot pa šo tālruni, valmierieši var saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, laulības reģistrāciju, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Laulības reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, neskaitot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti),  jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni 64225913 vai rakstot e-pastu dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrā uz laiku atcelta visu publisko pasākumu norise. Sestdienās un svētdienās Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības tiks organizētas tikai attālināti.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Ārkārtējās situācijas laikā Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC) apmeklētājiem klātienē ir slēgts. TIC ierastajā darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 15.00 interesenti tiks apkalpoti attālināti. Aktuālā informācija, kā arī maršruti pastaigām dabā, pieejami visit.valmiera.lv. Ārkārtējās situācijas laikā iespējama attālināta suvenīru iegāde, veicot iepriekšēju TIC sagatavota rēķina apmaksu par suvenīriem un to piegādi. Suvenīri elektroniski apskatāmi šeit. Plašāka informācija, sazinoties pa tālruni 26332213 vai rakstot e-pastu uz tic@valmiera.lv.

Valmieras integrētā bibliotēka

Līdz 2021.gada 11.janvārim Valmieras integrētā bibliotēka apmeklētājiem klātienē būs slēgta.

Visi klātienes pasākumi būs atcelti, tajā skaitā lasītavas izmantošana un materiālu saņemšana un izsniegšana uz mājām. Atcelta telpu rezervācija, tiek pārtraukta iespēja pasūtīt grāmatas Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.

Jau izsniegtajiem dokumentiem lietošanas termiņu bibliotēka pagarina automātiski. Konsultācijas, informāciju par attālināto reģistrēšanos, resursu izmantošanu un dokumentu elektronisko piegādi var saņemt, zvanot vai sūtot e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv.

Plašāka informācija, zvanot darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00:

  • daiļliteratūra, periodika 64222464, 26667919;
  • nozaru un Vidzemes Augstskolas mācību literatūra 64207226, 26664430;
  • e-resursi 26665573;
  • Eiropas Savienības informācija 64281443;
  • Bērnu apkalpošanas nodaļa 64222512, 26332241;
  • kopētava 26484400.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina izmēģināt Valmieras integrētās bibliotēkas attālinātos pakalpojumus www.biblioteka.valmiera.lv.

Valmieras muzejs

Līdz 2021.gada 11.janvārim Valmieras muzeja izstāžu un ekspozīcijas telpas apmeklējumam klātienē ir slēgtas. Tiek nodrošināti pakalpojumi attālināti:

  • muzeja lasītava apkalpo  elektroniskos pieprasījumus e-pasts ingrida.zirina@valmiera.lv un nodrošina informāciju zvanot pa tālruni 64207636;
  • informācija par muzeja krājumu tiek nodrošināta rakstot e-pasts indra.vilistere@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 64207635;
  • metodiskā un konsultatīvā darbība tiek nodrošināta elektroniski, rakstot uz e-pastu muzejs@valmiera.lv.

Aicinām apmeklētājus sekot līdzi aktuālajai informācijai, iepazīties ar Valmieras muzeja virtuālajiem piedāvājumiem mājaslapā valmierasmuzejs.lv un sociālo tīklu kontos.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 noteikta karantīna un netiek uzņemti jauni klienti. Trešajām personām nav atļauts apmeklēt pansionāta klientus. Klientu saziņa ar tuviniekiem notiek telefoniski.

Ir iespējama trešo personu sūtījumu nodošana pansionāta klientiem. Aicinām klientu tuviniekus, draugus vai paziņas sūtījumus ievietot tādā iepakojumā, ko iespējams pirms nodošanas klientiem apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli. Ja vēlaties pansionāta klientiem domātajā sūtījumā ievietot pārtikas produktus, tad ieteicams izvēlēties tādus produktus, kas ātri nebojājas.

Publiskā pirts

Publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai situācijai.

Izglītības iestādes

Pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti,  bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8. janvārim. Brīvlaiks līdz 8.janvārim pagarināts ne vien Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 1.-6.klašu skolēniem ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, bet arī 1.-9. klašu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, pārējie šīs skolas skolēni mācās attālināti. Pirmsskolas izglītības iestādes turpina darbu ierastajā režīmā – klātienē.

Savukārt profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītība un augstskolas – attālināti, izņemot klīnisko praksi rezidentūrā.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, pašvaldībā vai konkrētā izglītības iestādē ir iespējamas izmaiņas mācību procesa organizācijā. Skolēnu un viņu vecākus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai izglītības iestāžu mājaslapās, portālā “E-klase” vai jautājumu gadījumā vērsties pie klašu audzinātājiem. Plašāka informācija www.izm.gov.lv vai sazinoties ar Valmieras Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu vip@valmiera.lv.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai tās iestāžu darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.