A A A

Pašvaldības un tās iestāžu darbs ārkārtējā situācijā 

Drukāt
07.12.2020

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2021.gada 11.janvārim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību un tās iestādes, bet prioritāri izvēlēties attālinātu saziņu. Ja apmeklējat klātienē, ienākot Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu ēkās, jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas, jāievēro 2 m distance, nedrīkst apmeklēt, ja ir augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.)! Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību līdz 2021.gada 11.janvārim.

 

Apmeklētāju pieņemšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2

Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un apmeklētāju pieņemšanu, tomēr aicinām primāri saziņai izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā, pa tālruni vai nepieciešamības gadījumā atstāt iesniegumus pastkastē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija, tajā skaitā patruļdienests un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu var sazvanīt, zvanot pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot pa šo tālruni, valmierieši var saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, laulības reģistrāciju, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Laulības reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, neskaitot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti),  jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni 64225913 vai rakstot e-pastu dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Valmieras Kultūras centrs

Valmieras Kultūras centrā uz laiku atcelta visu publisko pasākumu norise. Sestdienās un svētdienās Valmieras Kultūras centrs būs slēgts.

Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības tiks organizētas tikai attālināti.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Ārkārtējās situācijas laikā Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC) apmeklētājiem ir atvērts darba dienās, ievērojot  sanitāŗo protokolu. Apmeklētāji tiek apkalpoti tikai sejas maskās, aicinot ievērot norādīto personu skaitu, uzturoties iekštelpās. Sestdienās ierastā TIC darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00 interesenti tiks apkalpoti telefoniski un rakstiski, sazinoties pa tālruni 26332213 vai rakstot uz tic@valmiera.lv, savukārt svētku brīvdienās Tūrisma informācijas centrs būs slēgts. Aktuālā informācija, kā arī maršruti pastaigām dabā pieejami visit.valmiera.lv.

Valmieras integrētā bibliotēka

Pieejama brīva piekļuve grāmatu krājumam. Grāmatas, audiogrāmatas, žurnālus un DVD izsniedz līdzi uz mājām. Iespēja izmantot datoru – 30 minūtes.

Turpina nodrošināt no klientiem saņemto grāmatu karantīnu (3 dienas), tādēļ atnestās grāmatas jāatstāj pie ieejas bibliotēkā.

Uz laiku pārtraukta klātienes pasākumu organizēšana un apmācības grupās.

Bibliotēkā nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma.

Valmieras integrētā bibliotēka aicina izmēģināt Valmieras integrētās bibliotēkas attālinātos pakalpojumus. Plašāka informācija www.biblioteka.valmiera.lv.

Valmieras muzejs

  • Valmieras muzejs ir atvērts, nodrošinot sekojošu apmeklētāju apkalpošanas kārtību:
  • var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļiem;
  • nenotiek muzejpedagoģiskie un citi pasākumi;
  • muzeja lasītava apkalpo tikai elektroniskos pieprasījumus, rakstot e-pastu  ingrida.zirina@valmiera.lv un nodrošina informāciju, zvanot pa tālruni 64207636;
  • informācija par muzeja krājumu tiek nodrošināta, rakstot e-pastu indra.vilistere@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 64207635;
  • metodiskā un konsultatīvā darbība tiek nodrošināta elektroniski, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv.

Muzejā tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma, telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz 15 m² no publiski pieejamās telpas.

Muzejs aicina sekojot līdzi darbinieku ieteikumiem un izvietotajām norādēm, ierobežojot un regulējot apmeklētāju skaitu un plūsmu.

Aicinām apmeklētājus sekot līdzi aktuālajai informācijai, iepazīties ar Valmieras muzeja virtuālajiem piedāvājumiem mājaslapā valmierasmuzejs.lv un sociālo tīklu kontos.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 noteikta karantīna un netiek uzņemti jauni klienti. Trešajām personām nav atļauts apmeklēt pansionāta klientus. Klientu saziņa ar tuviniekiem notiek telefoniski.

Ir iespējama trešo personu sūtījumu nodošana pansionāta klientiem. Aicinām klientu tuviniekus, draugus vai paziņas sūtījumus ievietot tādā iepakojumā, ko iespējams pirms nodošanas klientiem apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli. Ja vēlaties pansionāta klientiem domātajā sūtījumā ievietot pārtikas produktus, tad ieteicams izvēlēties tādus produktus, kas ātri nebojājas.

Publiskā pirts

Publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai situācijai.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai tās iestāžu darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.

Foto: Uģis Brālēns