A A A

Par ietvju un ielu ziemas uzturēšanu 

Drukāt
01.12.2020

No 2020.gada 27.novembra Valmierā darbu ir uzsācis diennakts ziemas dienests. Tā uzdevumi ir laikapstākļu novērošana, ielu apsekošana, ielu un ietvju tīrīšana un apstrāde. Apsnigušu vai slidenu ietvju apstrādi Valmierā organizē pašvaldība un īpašnieki, kuru īpašumam piegulošajā teritorijā ietve atrodas.

 

Ielu uzturēšanas pamatā ir sasnigušā sniega tīrīšana. Taču, ņemot vērā pilsētas intensīvo satiksmi, lai nepieļautu brauktuves apledošanu, mitros un mainīgos laikapstākļos brauktuve tiek apstrādāta ar sāls vai smilšu–sāls pretslīdes materiālu. Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties mazāku braukšanas ātrumu, jo apledojums var veidoties arī atsevišķās vietās.

Zemes gabalu vai ēku īpašnieki (gan fiziskas, gan juridiskas personas) ir atbildīgi par viņu īpašumiem piegulošajās teritorijās esošo ietvju tīrīšanu un apstrādi. Šogad jaunas ietves ar cieto segumu ir ieguvusi Kauguru iela, kā arī turpinās ietves izbūve Rubenes ielas posmā no Beātes līdz Georga Apiņa ielai.

Ietves ir nepieciešams notīrīt no sasnigušā sniega līdz cietajam segumam un veikt to apstrādi ar pretslīdes materiālu, lai panāktu drošu gājēju ietves lietošanu. Mitros un mainīgos laikapstākļos, gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem jānodrošina vismaz divas reizes dienā katru dienu. Pretslīdes materiāls – smiltis vai smilts-sāls maisījums – ir izvietots 89 publiski pieejamās vietās visā Valmieras pilsētā.

Pašvaldība ir veikusi ietvju platuma izvērtējumu, vai ietvei ir iespējama mehanizēta tīrīšana. Balstoties uz to, ir sastādīts mehanizēti tīrāmo ietvju saraksts. Ja sniega sega pārsniegs 5 cm biezumu, tiks nodrošināta mehanizētā sarakstā iekļauto ietvju tīrīšana. Kad tas tiek darīts, īpašniekam ir jānodrošina vien iebrauktuvju, kāpņu, gājēju pāriešanas vietu krustojumos un pie gājēju pārejām un tamlīdzīgu vietu attīrīšana no sniega, kā arī pretslīdes materiālu kaisīšana.

Informācija par ielu un ietvju kopšanu ziemā, tai skaitā mehanizēti tīrāmo ietvju un pretslīdes materiāla kastu saraksts, pieejams Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”. Savukārt kārtību, kādā veidā publiskās un īpašumam piegulošās ietves ir kopjamas, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”.

SMILŠU KASTES IETVJU APSTRĀDEI ZIEMĀ

MEHANIZĒTI TĪRĀMO IETVJU SARAKSTS