A A A

Pašvaldības informatīvais izdevums turpmāk iznāks vienu reizi mēnesī 

Drukāt
20.11.2020

No 16. - 20.novembrim notiek Valmieras informatīvā izdevuma izplatīšana. Daudzi valmierieši informatīvo izdevumu pastkastēs gaidīja jau 6.novembrī, kā bija norādīts izdevumā, taču 2.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, kas nosaka papildu regulējumu pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanā. Turpmāk Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera” tiks izdots retāk – vienu reizi mēnesī – un tam būs nevis 8 vai 4 lapaspuses, kā līdz šim, bet gan 12 lapaspuses. Tā 1., 2., 11. un 12. lapaspuse būs krāsaina. Attiecībā uz saturu izmaiņas nav gaidāmas, tāpat kā līdz šim, informēsim iedzīvotājus par pašvaldības darbu.

 

5.novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kas pašvaldībām un to iestādēm liedz dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Uz Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvo izdevumu tas neattiecas, jo izdevums nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā kā masu informācijas līdzeklis.

Informatīvais izdevums “Valmiera” ir viens no pašvaldības informācijas izplatīšanas kanāliem, veids, kā pašvaldība nodod informāciju iedzīvotājiem. Arvien pieaug iespējas informāciju par pašvaldības darbu iedzīvotājiem nodot ar digitālo komunikācijas kanālu palīdzību, turklāt to izdarīt ātri, bez maksas, un nekavējoties saņemt atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem. Šāds komunikācijas veids atbilst iedzīvotāju paradumiem, kā viņi iegūst informāciju par pašvaldības darbu. Debašu procesā par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem Valmieras pilsētas pašvaldība jau kopš 2016.gada aizstāv to iedzīvotāju tiesības saņemt informāciju no pašvaldības, kuri nelieto un nekad nelietos digitālos komunikācijas kanālus.

Informatīvo izdevumu kā kanālu, kur saņemt informāciju par pašvaldības darbu, ikgadējā iedzīvotāju aptaujā respondenti norādījuši kā trešo nozīmīgāko, uzreiz aiz pašvaldības mājaslapas un pašvaldības Facebook konta.

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma "Valmiera" tirāža ir 12 150 eksemplāri. 11 650 eksemplāri tiek izplatīti katras mājsaimniecības pastkastē, 500 eksemplāri tiek nogādāti dažādās iestādēs un uzņēmumos. Informatīvo izdevumu var lasīt arī pašvaldības mājaslapā: https://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_izdevums/

Nākamais izdevums tiks izplatīts no 9. - 12.decembrim. Valmieriešus, kuri savās pastkastēs nesaņem informatīvo izdevumu, aicinām rakstīt uz e-pastu info@valmiera.lv vai zvanīt 64207150.