A A A

Pašvaldības un tās iestāžu darbs ārkārtējā situācijā  

Drukāt
13.11.2020

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020.gada 6.decembrim apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību un tās iestādes, bet prioritāri izvēlēties attālinātu saziņu. Ja apmeklējiet klātienē, ienākot Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu ēkās, jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas, jāievēro 2 m distance, nedrīkst drūzmēties un apmeklēt, ja ir augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.)! Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību.

 

Apmeklētāju pieņemšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2

Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un apmeklētāju pieņemšanu, tomēr aicinām primāri saziņai izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā, pa tālruni vai nepieciešamības gadījumā atstāt iesniegumus kastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija, tajā skaitā patruļdienests un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu var sazvanīt, zvanot uz bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot uz šo tālruni, valmierieši var saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, laulības reģistrāciju, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti),  jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni 64225913 vai rakstot e-pastu dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Valmieras Kultūras centrs

 Valmieras Kultūras centrā līdz 6.decembrim atcelta visu publisko pasākumu norise. Atsevišķi ieplānotie koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz 2021. gada pavasari. Precīza informācija par pārcelto pasākumu norises laiku tiks paziņota tuvākajā laikā. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas uz pārcelto koncerta datumu. Nauda par atcelto pasākumu biļetēm tiks atgriezta.

Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības tiks organizētas individuāli un attālināti, ievērojot aktuālos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 64207207 (Valmieras Kultūras centra kase).

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Valmieras Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem ir atvērts. Informācija par apskates objektiem un iespējām pieejama visit.valmiera.lv, kā arī papildu apkalpošanai klātienē, saziņa iespējama arī telefoniski, zvanot pa tālruni 26332213 vai rakstot e-pastu tic@valmiera.lv.

Valmieras integrētā bibliotēka

Informācija Valmieras integrētās bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem:

  • pieejama brīva piekļuve grāmatu krājumam. Grāmatas, audiogrāmatas, žurnālus un DVD izsniedz līdzi uz mājām. Iespēja izmantot datoru – 30 minūtes;
  • turpina nodrošināt no klientiem saņemto grāmatu karantīnu (3 dienas), tādēļ atnestās grāmatas jāatstāj pie ieejas bibliotēkā;
  • uz laiku pārtraukta klātienes pasākumu organizēšana un apmācības grupās;
  • bibliotēkā nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma;

Valmieras integrētā bibliotēka aicina izmēģināt Valmieras integrētās bibliotēkas attālinātos pakalpojumus. Plašāka informācija šeit.

Valmieras muzejs

Valmieras muzejs līdz 6.decembrim darbojas šādā kārtībā:

  • notiek tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļiem;
  • nenotiek muzejpedagoģiskie pasākumi;
  • apmeklētāju darbs muzeja lasītavā tikai ar iepriekšējo pierakstu, zvanot pa tālruni 64207636 vai rakstot e-pastu ingrida.zirina@valmiera.lv;
  • informācija par muzeja krājumu tiek nodrošināta, rakstot e-pastu indra.vilistere@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 64207635;
  • metodiskā un konsultatīvā darbība tiek nodrošināta elektroniski, rakstot e-pastu muzejs@valmiera.lv.

Muzejs aicina iepazīties ar iedvesmojošiem mākslas un izzinošiem vēstures stāstiem individuālos apmeklētājus, sekojot līdzi darbinieku norādēm, ierobežojot un regulējot apmeklētāju skaitu un plūsmu.

Muzejā tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma, un telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz 10 m² no publiski pieejamās telpas.

Pansionāts “Valmiera”

Valmieras pilsētas pansionātā “Valmiera” Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3 noteikta karantīna. Trešajām personām nav atļauts apmeklēt pansionāta klientus. Klientu saziņa ar tuviniekiem notiek telefoniski.

Ir iespējama trešo personu sūtījumu nodošana pansionāta klientiem. Aicinām klientu tuviniekus, draugus vai paziņas sūtījumus ievietot tādā iepakojumā, ko iespējams pirms nodošanas klientiem apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli. Ja vēlaties pansionāta klientiem domātajā sūtījumā ievietot pārtikas produktus, tad ieteicams izvēlēties tādus produktus, kas ātri nebojājas.

Publiskā pirts

Līdz 6.decembrim publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai situācijai.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai tās iestāžu darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski pasts@valmiera.lv.