A A A

Aicinām pieteikt Goda un Gada valmieriešus 

Drukāt
02.09.2020

Viņiem piemīt milzīgas darbaspējas, un ticībā tam, ka izdosies, viņi pārliecina. Un izdodas! Viņuprāt, augt ir ļoti svarīgi. Viņi tic, ka iedomāto var izdarīt, kaut arī citi tam vēl nav noticējuši. Viņu spēks ir zinātkāre – izzināt, izstāstīt, izprast, izjust – un par visu priecāties, it kā tas vēl nebūtu bijis. Arī mieru viņi prot, kad doma kļūst stipra un skaista. Viņi spēj saķert tavu domu un pārvērst par pārdomu. Viņiem piemīt sirds siltums. Viņi dod, un nekas no tā neiet mazumā.

 

 

Goda un Gada valmieriešu sveikšana Valmierā ir skaista tradīcija, kad godinām līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, pilsētas attīstības veicināšanu un Valmieras vārda nešanu pasaulē. “Goda valmierietis 2020” un “Gada valmierietis 2020” apbalvojumiem, kas tiks pasniegti 14.novembrī, kandidātus aicinām pieteikt līdz 4.oktobrim.

Pieteikumu iespējams aizpildīt Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 vai aizpildīt elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Piesaki Goda un Gada valmierieti 2020” šeit. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, pamatojums kandidatūras izvirzīšanai, kā arī pieteicēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tāpat jābūt pievienotai norādei, kurā kategorijā kandidāts tiek izvirzīts.

Apbalvojumu “Goda valmierietis” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt gan Valmieras pilsētas iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai ārvalstīs.

Savukārt apbalvojumu “Gada valmierietis” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt tikai Valmieras pilsētas iedzīvotāji.

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumam (skatāms mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Nolikumi” – “Apbalvojumi”) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” pieteikumus izvērtēs un apstiprinās Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku norisē 14.novembrī.

 

Pērn par iedvesmošanu, kordziedāšanas tradīcijas sekmēšanu un attīstīšanu Valmierā, pirms 30 gadiem Valmieras Mūzikas skolā dibinot kora klasi un šo gadu laikā ar patiesu sirds gaišumu un atbildīgu darbu atdodot visu sevi bērnu un jauniešu muzikālajai izglītošanai, apbalvojums “Goda valmierietis” tika piešķirts diriģentei un koru mākslinieciskajai vadītājai Irēnai Zelčai.

Apbalvojumu “Goda valmierietis” par ilggadēju un teicamu darbu, esot SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājam un izveidojot parauguzņēmumu atkritumu apsaimniekošanā, vides prasību ievērošanā un iedzīvotāju izglītošanā atkritumu apsaimniekošanas jomā, saņēma arī SIA “ZAAO” bijušais valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Par ieguldījumu Valmieras starptautiskās sadarbības veicināšanā ar Zviedriju (Solnu), apliecinot ticību neatkarīgai Latvijai, par palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, rosinot viņus būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, apbalvojums “Goda valmierietis” tika piešķirts Jurim Tāram (Georg Thars).

Apbalvojumu “Goda valmierietis” par ilggadēju izcilu darbu, 25 gadus vadot Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu, attīstot gan Dzimtsarakstu nodaļas piedāvājumu un stiprinot tradīcijas, gan ieviešot arī jaunus risinājumus, lai godinātu laulību tradīciju un stipru ģimeņu veidošanos, pērn saņēma Dzimtsarakstu nodaļas bijusī vadītāja Rita Viļumsone.

Par nesavtīgu ieguldījumu un sirdsdarbu, veicot virsmāsas pienākumus Vidzemes slimnīcā, kā arī esot ilggadējam asinsdonoram, par ko saņemts arī apbalvojums “Goda donors 2016”, par ziedošanos citu veselībai un dzīvībai, tituls “Goda valmierietis 2019” tika piešķirts Vidzemes slimnīcas Traumatoloģijas nodaļas virsmāsai Pārslai Sippo.

Savukārt apbalvojums “Gada valmierietis 2019” par ieguldījumu starptautiskajiem standartiem atbilstošas BMX trases izveidē Valmierā un Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā rīkošanā, par Valmieras, BMX riteņbraukšanas popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs tika piešķirts Latvijas Riteņbraukšanas federācijas padomes loceklim Edgaram Dupatam.

Apbalvojumu “Gada valmierietis” saņēma arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktore Agita Zariņa par ieguldījumu skolas mācību programmu un vides attīstībā, skolas stratēģiskā vadībā, pedagogu profesionālā pilnveidē, tādējādi 2019.gadā skolai saņemot valsts ģimnāzijas statusu, par teicamu mācību procesa organizēšanu skolas pārbūves laikā.

Par izcilu aktierdarbu Valmieras Drāmas teātrī, tādējādi arī godam nesot pilsētas vārdu, par meistarību uzrunāt ikvienu skatītāju, uzburt atmosfēru, aicinot domāt, līdzpārdzīvot, par saņemto nomināciju Spēlmaņu nakts 2018/2019 apbalvojumam “Gada aktieris”, novatoriski un rūpīgi izstrādājot Hamleta lomu izrādē “Hamlets” (2018), apbalvojums “Gada valmierietis” tika piešķirts Valmieras Drāmas teātra aktierim Mārtiņam Meieram. Lepojamies, ka Mārtiņš Meiers saņēma 2018./2019.gada sezonas Latvijas teātra gada balvu kategorijā "Gada aktieris" (par Hamleta lomu izrādē "Hamlets").

Apbalvojumu saņēmējiem tiek pasniegts Valmieras pilsētas pašvaldības atzinības raksts un īpaši izgatavota piemiņas nozīmīte – Valmieras izaugsmes medaļa, kurā iegravēts apbalvojuma saņēmēja vārds un uzvārds.

Valmieras pilsētas apbalvojumi “Goda valmierietis” un “Gada valmierietis” tiek piešķirti kopš 1999.gada.