A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības policijai jauns vadītājs 

Drukāt
01.09.2020

2020.gada 27.augusta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka amatā apstiprināt Induli Rūsi, kurš amata pienākumus sāk pildīt no 1.septembra.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Rūsis: “Valmiera ir sakopta un droša pilsēta, kur izaicinājumi tiek risināti sadarbojoties, ejot līdzi attīstībai, tehnoloģijām. Darbs policijā ir komandas darbs, kur svarīgs savstarpējs atbalsts un uzticēšanās. Pašvaldības policijas vadīšana būs plašs darbalauks, kur nepieciešama informētība par visu pilsētā notiekošo un plānoto, kā arī spēja izskaidrot un sarunāties ar valmieriešiem un pilsētas viesiem. Svarīgs ir arī darbs ar jaunatni, lai iesaistītu un ieinteresētu gan par kārtības jautājumiem, gan par policijas darbu kā aicinājumu. Pateicos par uzticēšanos un novērtējumu!”

Līdzšinējās darba gaitās I.Rūsis ieņēmis dažāda līmeņa amatus Valsts policijas struktūrvienībās gan Valmieras administratīvajā teritorijā, gan kā iecirkņa inspektors daļēji arī topošā Valmieras novada teritorijā. Gūta pieredze gan kārtības, gan kriminālpolicijas jomā.

Trīspadsmit gadu garumā gūta pieredze arī Valmieras pilsētas pašvaldības atbildībā esošu jautājumu risināšanā, tai skaitā pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. No 2007. līdz 2020.gadam I.Rūsis bijis Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas loceklis. No 2009. līdz 2011.gadam kā Valsts policijas pārstāvis bijis Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisijā, kā arī trīs gadus kā loceklis ir darbojies Valmieras pilsētas Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijā (šobrīd: Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija).

Indulim Rūsim ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar jurista kvalifikāciju. Zināšanas regulāri pilnveidotas, apmeklējot dažādus profesionālos kursus gan saistībā ar drošības un kārtības jautājumiem, gan bērnu tiesību aizsardzību, vadību, psiholoģiju un komunikāciju.

Pašvaldības policija 2012.gadā tika izveidota kā pašvaldības iestāde ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Kopš 2017.gada tā nodrošina arī Operatīvās informācijas centra darbu, kura funkcija ir vienotas iedzīvotāju, juridisko personu, valsts un pašvaldības institūciju, operatīvo dienestu un paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieku vai tiesisko valdītāju sniegtās informācijas koordinētas aprites nodrošināšana.