A A A

Par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem 

Drukāt
21.08.2020

Daudzos Valmieras namos vasaras beigas un mācību gada sākums jāsagaida, nesaņemot siltumapgādes pakalpojumu – karsto ūdeni. Šogad ilgstošais siltumapgādes pārtraukums saistīts ar objektu pieslēgšanu jaunizbūvētajai siltumtrasei, lai 2020./2021.gada apkures sezonā siltumenerģiju piegādātu no jaunās katlumājas Dakstiņu ielā 1.

 

Lēmums par katlumājas Dakstiņu ielā 1 būvniecību bija saistīts ar nepieciešamību paaugstināt energoefektivitāti siltumavotos, tai skaitā samazināt CO2 saturu kurināmajā un tādējādi nodrošināt Valmieras siltumapgādes sistēmu atbilstību Eiropas Savienības vides aizsardzības prasībām. Lēmumu par katlu mājas būvniecību Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2017. gada 21. decembrī pieņēma, pamatojoties uz pētījuma “Valmieras pilsētas centra rajona centralizētās siltumapgādes un rekonstrukcijas plāna izstrāde” secinājumiem, kur norādīta nepieciešamība diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus un tādējādi nodrošināt stabilu un izmaksu efektīvu siltumenerģijas ražošanu.

Vienlaikus tiek izbūvēti jauni un pārbūvēti esošie siltumapgādes tīkli, lai jaunajā katlumājā saražoto siltumenerģiju varētu piegādāt pilsētas namiem, 2020./2021.gada apkures sezonā siltumenerģiju nodrošinot no jaunās katlumājas.

Šobrīd ir uzsākta izbūvētās maģistrālās siltumtrases savienošana ar objektiem, kuri iepriekš saņēma siltumenerģiju no vecās katlumājas Rīgas ielā 25. Objektu savienošanai ar jauno katlumāju nepieciešams secīgi veikt montāžas darbus, ievērojot tehnoloģisko procesu. Vispirms metināmie cauruļvadu posmi tiek atslēgti no darbībā esošajām siltumtrasēm, un no tiem tiek iztukšots tehniskais ūdens. Pēc tam seko cauruļvadu sametināšana, pēc tās – metināšanas šuvju kvalitātes pārbaude. Pēc pārbaudes un savienojumu montāžas cauruļvadi atkal tiek uzpildīti ar tehnisko ūdeni un tiek veikta atgaisošana. Kad visi šie posmi sekmīgi pabeigti, cauruļvados tiek atjaunota cirkulācija. Tikai tad objektus pakāpeniski varēs pieslēgt pie jaunizbūvētās siltumtrases. Papildus tam tiek veikta arī veco siltumtrases posmu demontāža, kas nozīmē palielinātu darba apjomu un laiku.

Ņemot vērā būvdarbu apjomu, minētie darbi ir laikietilpīgi. Tā kā darbi saistīti ar jaunās maģistrālās siltumtrases pieslēgumu un savienošanu ar esošajiem maģistrālajiem siltumtīkliem, vienlaikus nepieciešams atslēgums tik lielam skaitam objektu. Šobrīd tie saistīti ar Dārza, Annas, Beātes un Andreja Upīša ielās esošo dzīvojamo māju un iestāžu pieslēgšanu jaunizbūvētajai siltumtrasei, kā arī tās savienošanu ar esošiem maģistrālajiem siltumtīkliem. Taču sakarā ar pievienošanas darbu turpināšanu no 24. augusta atslēgums nepieciešams plašākam skaitam objektu. Plašāka informācija šeit.

Projekta īstenošanā iesaistītās puses, Valmieras pilsētas pašvaldība un SIA “Valmieras ūdens”, atvainojas par radītajām ilgstošajām neērtībām un lūdz valmieriešu sapratni un pacietību. Šādi apjomīgi siltumtrašu pārbūves darbi nenotiek katru gadu, taču ir ļoti nepieciešami. Pēc darbu veikšanas saņemtie pakalpojumi būs kvalitatīvāki, ekonomiski izdevīgāki un videi draudzīgāki.

 

VIDEO PAR OBJEKTU PIESLĒGŠANU SILTUMTRASEI

 

Foto: SIA "Valmieras ūdens"