A A A

Augusta vidū tiks uzsākta namu pārslēgšana pie jaunizbūvētās siltumtrases 

Drukāt
04.08.2020

Aktīvi turpinās būvdarbi projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) ietvaros, ko pēc SIA “Valmieras ūdens” pasūtījuma veic SIA “Woltec”. Vairākos posmos jauno komunikāciju tīklu būvniecība jau pabeigta, tāpēc augusta vidū tiks uzsākta tuvējo namu pieslēgšana izbūvētajai siltumtrasei, kas savukārt būt saistīta ar siltumenerģijas padeves pārtraukumiem.

 

SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs:

“Siltumtrases izbūve turpinās Beātes ielā posmā no nama Beātes ielā 25 līdz Dārza ielai. Pabeigti siltumtrases montāžas darbi posmā no Andreja Upīša ielas līdz Annas ielai un Annas ielā. Pašlaik minētos posmos notiek ventiļu akas montāžas un tranšejas aizbēršanas darbi. Uzsākti tranšejas rakšanas darbi Dārza ielā, pretī namam Dārza iela 6. Plānojam augusta vidū uzsākt esošo objektu pārslēgšanu pie jaunizbūvētajai siltumtrasei. Lai to izdarītu, būs nepieciešams apturēt siltumenerģijas piegādi vairākiem siltumenerģijas lietotājiem Beātes, Dārza, Annas, Graudu, Georga Apiņa, Rubenes, Āžkalna ielas un Viestura laukuma dzīvojamiem namiem. Līdz ar to iedzīvotājiem nāksies saskarties ar siltumenerģijas padeves pārtraukumiem, tomēr centīsimies, lai šīs neērtības būtu pēc iespējas īslaicīgākas.”

Ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās SIA “Valmieras ūdens” pārstāvji kopā ar būvuzraugiem izanalizē būvnieku sniegto informāciju par darbu norisi, lai ievērotu projekta prasības un noteiktos termiņus. Saskaņā ar reālo situāciju tiks precizēts izstrādātais siltumenerģijas atslēgumu grafiks, un par to iedzīvotāji tiks laicīgi informēti interneta vietnē www.valmierasudens.lv un sociālajos tīklos, kā arī ar namu apsaimniekotāju starpniecību.

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) SIA “Valmieras ūdens” realizēs projektu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019), kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1. Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2021. gada jūlijam.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Kraukle
Mob. tel.: 28686666
E-pasts: ingrida.kraukle@valmierasudens.lv