A A A

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai 

Drukāt
24.07.2020

Valmieras pilsētas Būvvalde atbilstoši 23.07.2020. lēmumam Nr.BIS-BV-5.3-2020-9 uzsāk būvniecības ieceres "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība" publisko apspriešanu.

 

 

 

 

 

Publiskās apspriešanas termiņš: 2020.gada 24.jūlijs līdz 2020.gada 21.augusts.

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres metu un aprakstu var iepazīties:

Rakstiskas atsauksmes var iesniegt līdz 2020.gada 21.augustam,

  • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2 Valmierā LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā tā darba laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma;
  • ievietojot Valmieras pilsētas pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2 Valmierā.

 

Būvniecības veids: jauna būvniecība.

Būvniecības ierosinātājs:
SIA "Vidzemes krematorija"
Reģ. Nr. 44103142194
Cēsu iela 52-2, Valmiera
LV-4201
 
Būvprojekta izstrādātājs:
SIA "Insp.Arch"
Reģ. Nr. 44103106668
Laimdotas iela 1, Burtnieki,
Burtnieku pag., Burtnieku novads
LV-4206