A A A

Pieejama informācija par automašīnu plūsmu mērījumiem Valmierā 

Drukāt
02.07.2020

Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2018.gada decembra Valmierā veic automašīnu plūsmu mērījumus. Tajos fiksētie dati ir pieejami arī publiski Valmieras mājaslapas www.valmiera.lv sadaļas “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra” kartē šeit: ej.uz/autoplusmas.

 

Mērījumi tiek veikti, izmantojot ierīci SDR Traffic, kas ļauj noteiktajā periodā fiksēt automašīnu plūsmu virzienus, automašīnu skaitu un intensitāti, automašīnu tipus un automašīnu braukšanas ātrumu. Iegūtā informācija publiskai pieejai piedāvāta interaktīvā kartē. Tajā ir apkopotas vietas, kur Valmierā veikti automašīnu plūsmu mērījumi, piedāvājot informāciju par fiksētajiem datiem.

Mērierīces sniegtie automašīnu plūsmu dati nepieciešami objektīvu lēmumu pieņemšanai par pilsētas satiksmes drošības risinājumiem, kā arī sniedz noderīgu informāciju pašvaldības Satiksmes drošības komisijai, reaģējot uz problēmu pieteikumiem pilsētas satiksmē.

Jāpiebilst, ka drošības risinājumu pieņemšanai ne vienmēr pietiek ar mērierīces veikto mērījumu rezultātiem. Tādēļ Valmieras pilsētas pašvaldība līdz 13.jūlijam aicina valmieriešus būt aktīviem savas dzīves vides veidotājiem un paust viedokli par piedāvāto risinājumu – dzīvojamo zonu izveidi mazstāvu dzīvojamo māju rajonos – gājēju un velosipēdistu drošības uzlabošanai.

 Lai uzlabotu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, Valmieras pilsētas pašvaldība atbilstoši tematiskajā plānojumā “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” piedāvātajam risinājumam plāno rajonos ar mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi veidot 22 dzīvojamās zonas. Tajās būs jāievēro zīmes “Dzīvojamā zona” noteiktie īpašie ceļu satiksmes noteikumi. Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielu aptvertais kvartāls izvēlēts par dzīvojamās zonas izveides pilotprojektu, jo šī kvartāla iedzīvotāji līdz šim visaktīvāk rosinājuši mazināt atļauto braukšanas ātrumu. Plašāka informācija par piedāvāto risinājumu un aicinājumu iedzīvotājiem paust viedokli par optimālajiem satiksmes drošības risinājumiem pieejama šeit.