A A A

Izsoles 

Drukāt
29.06.2020

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

 

 

 

 

 

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Gaides ielā 2-30, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010130609001069), 4.stāvā, kopējā platība 38,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130609001) un 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010130609) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 17 300, nodrošinājums – EUR 1 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
  • neizīrētu trīsistabu dzīvokli Gaujas ielā 9-33, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010012510001033), 9.stāvā, kopējā platība 60,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010012510001) un 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010012510) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 25 100, nodrošinājums – EUR 2 510, solis – EUR 500, reģistrācijas maksa – EUR 30;
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 8, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061031), platība 1566 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 7 300, nodrošinājums – EUR 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061032), platība 1726 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 7 400, nodrošinājums – EUR 740, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 10.08.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Plašāka informācija pa tālr. 20220247. Izsoļu noteikumi publicēti mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles un sludinājumi”.