A A A

NĪN atvieglojumi atsevišķu kategoriju nodokļu maksātājiem  

Drukāt
05.06.2020

28.maijā Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos Nr.314 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”, lai sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem ārkārtējā situācijā.

 

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu kārtību, kādā atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi. 2020.gadā paredzēts atsevišķu nodokļu maksātāju kategorijām piešķirt šādus NĪN atvieglojumus:

  • par ēku ar nosaukumu “Tirdzniecības centrs”, ar platību lielāku par 10 000 m2 un vismaz 10 tirdzniecības vietām – 50%;
  • par saimnieciskās darbības veikšanu Pašvaldības telpās, nodrošinot sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumus par ēku un zemi – 70%;
  • ja īpašumā ir viesnīcas ēka – 90%;
  • ja īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēkas vai vasaras kafejnīcas, kā arī īpašumā esošās ēkas tiek iznomātas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 70%;
  • par ēku, kas paredzēta dažādiem izklaides pasākumiem, izņemot spēļu zāles – 50%.

Tāpat ir atviegloti nosacījumi nodokļa maksātājiem, kuriem paredzēts atvieglojums par ražošanas ēkām. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas tiek piemērots NĪN atvieglojums 25% pie nosacījuma:

  • ja taksācijas gada 30.jūnijā ir saglabāta ražošana;
  • ja nodokļa maksātājam ir aktuāls tiesiskās aizsardzības process, un tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības no 2020.gada marta līdz maijam (ieskaitot), salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo laika posmu ir samazinājušies vismaz par 30%.

Nodokļu atvieglojumu saņemšanai par ražošanas ēkām 2020.gadā nepiemēro šādus nosacījumus:

  • investēti līdzekļi ražošanā laikā no iepriekšējā taksācijas gada 1.jūlija līdz ārkārtējā taksācijas gada 30.jūnijam;
  • saglabātas darbavietas virs 80% attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā.

Lai saņemtu iepriekš minētos NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam līdz 2020.gada 30.septembrim jāiesniedz motivēts iesniegums un nodokļa maksātājam – juridiskai personai – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu. Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Iesniegumu veidlapas”. Iesniegumu jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1.stāvā vai kastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas.

Jāpiemin, ka jauns nodokļa maksātāja iesniegums nav nepieciešams, ja NĪN atvieglojums šajā taksācijas gadā jau piešķirts. Šādā gadījumā nodokļa pārrēķins saistībā ar palielināto atvieglojuma procentu tiks veikts automātiski.

Atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas lielāki par 1000 EUR.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.314 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā” 2020.gada 5.jūnijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā “Latvijas Vēstnesis”. Lēmums stājās spēkā 2020.gada 29.maijā. Ar saistošajiem noteikumiem pilnā apjomā iespējams iepazīties mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi" un likumi.lv.

Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 64207128 vai rakstot e-pastu ilze.kirse@ valmiera.lv.