A A A

Valmieras pilsētas pašvaldība piemēros nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu  

Drukāt
30.04.2020

Lai atbalstītu uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā, 30.aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par atbalsta noteikšanu Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, piemērojot Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.

 

 

 

Minētais atbalsts ir attiecināms arī uz saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā pašvaldības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu.

No nomas maksas tiks atbrīvoti krīzes skartie komersanti, ar kuriem Valmieras pilsētas pašvaldība ir noslēgusi nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumus, ja komersants noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā. Tāpat nolemts samazināt nomas maksu 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumā noteiktās maksas, ja komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos kritērijus, ir samazinājušies par 30 procentiem.

Jāpiemin, ka, Valmieras pilsētas pašvaldībai sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru jau kopš ārkārtējās situācijas sākuma 12.martā regulāri sazinoties ar Valmieras uzņēmējiem, atbrīvojumu no nomas maksas uzņēmēji nosaukuši kā nepieciešamāko atbalsta mehānismu. Uzņēmēji arī turpmāk aicināti izmantot tiešsaistes saziņas formu (sadaļa “Piesaki savu problēmu”), lai informētu par nepieciešamo atbalstu, izteiktu viedokli un ierosinājumus.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūgums zvanīt speciālistam telpu nomas jautājumos pa tālruni 64228430.