A A A

Valmierā iedzīvotāji saņems krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā 

Drukāt
20.04.2020

16.aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti, lai palīdzētu Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem ārkārtējās situācijas radītu apstākļu dēļ nav līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, lēma par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā 80 eiro apmērā vienai personai mēnesī un papildus 50 eiro mēnesī par katru nepilngadīgu bērnu.

 

Lai pabalstu varētu piešķirt, tika veikti grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.340 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā”. Noteikumos precizēts pabalsta krīzes situācijā apmērs un tā izmaksas nosacījumi.

“Mums ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem psihosociālu vai materiālu palīdzību situācijā, kad iedzīvotāji zaudējuši ienākumus. Jau marta beigās saņēmām pirmos signālus no iedzīvotājiem, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojumi pasliktinājuši personas/ ģimenes dzīves apstākļus,” izmaiņas noteikumos pamato Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece.

Lai saņemtu pabalstu, ģimenei vai personai jāvēršas ar iesniegumu (vēlams izmantot e-pakalpojumu www.latvija.lv) Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, apliecinot krīzes situācijas apstākļus un pamatojot materiālās palīdzības nepieciešamību.

        Palīdzību var saņemt personas, kuras:

  • nesaņem dīkstāves pabalstu;
  • personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā vienu mēnesi vai ilgāk, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, persona ir pašnodarbinātā un ir zaudējusi ienākumu avotu. Arī gadījumos, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās);
  • personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam);
  • persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Kontaktinformācija: 28674775, e-pasts: slp@valmiera.lv.

Krīzes pabalstu nodrošināšanas izdevumus pašvaldībām ar mērķdotācijām daļēji kompensēs  valsts. Krīzes pabalstiem 50 %, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai.  Savukārt pašvaldības papildu piešķirto pabalstu krīzes situācijā katram bērnam līdz 18 gadiem 50 eiro apmērā mēnesī, valsts kompensēs 100% apmērā.