A A A

Bāriņtiesu darbības nepārtrauktībai Valmieras un apkārtējo novadu pašvaldības slēdz sadarbības līgumus 

Drukāt
20.04.2020

Lai ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību Valmieras un apkārtējo novadu pašvaldību bāriņtiesas varētu nodrošināt skaita ziņā lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, savstarpējās sadarbības līgumus slēdz Valmieras pilsētas, Beverīnas,  Burtnieku, Kocēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Strenču novadu pašvaldības.

 

Bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tāpēc bāriņtiesu darbības nepārtrauktības nodrošināšana ir ļoti būtiska.