A A A

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi  

Drukāt
05.12.2019

Līdz 2019.gada 31.decembrim Valmieras pilsētas pašvaldība aicina izvērtēt nekustamā īpašuma īpašniekus personu deklarēšanas nepieciešamību mājokļos, jo tā Valmieras pilsētā būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.218 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” nosaka, ka tiem fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem, kas paredzēti dzīvošanai, bet kuros nav deklarēta neviena persona, tiek piemērots NĪN 1,5% no kadastrālās vērtības  

Savukārt, ja taksācijas gada 1.janvārī attiecīgajā mājoklī ir deklarēts vismaz viens iedzīvotājs, tiek piemērotas NĪN likmes 0,2% - 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības.

Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 64207128, 64207856 vai rakstot e-pastu ilze.kirse@valmiera.lv.

Aicinām izmantot iespēju taupīt resursus, deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski portālā www.latvija.lv. Uzsākot darbu, zilajā logā “TOP E-PAKALPOJUMI” izvēlieties pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana”, autentificējieties kā internetbankas, e-paraksta vai eID kartes lietotājs un norādiet prasīto informāciju. Lai pārliecinātos, ka deklarāciju esat aizpildījuši pareizi, “TOP E-PAKALPOJUMI” logā izvēlieties pakalpojumu “Mani dati iedzīvotāju reģistrā” un piedāvātā dokumenta astotajā lapā pārbaudiet ziņas par deklarētās dzīvesvietas adresi.

Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.