A A A

Pilsētas ietvju tīrība – ne tikai sētnieku uzdevums 

Drukāt
03.12.2019

Sniegs un mainīgais sals rada papildu ietvju uzturēšanas rūpes. Ietvju, kas atrodas privātiem īpašumiem piegulošajās teritorijās, uzturēšana ir jānodrošina zemes gabalu īpašniekiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām.

 

Ja ietve ir slidena, nepieciešama ietves apstrāde ar pretslīdes materiālu. Kaisāmais materiāls ir pieejams pilsētā izvietotajās smilšu kastēs. Ar to atrašanās vietu sarakstu iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra”.

Ja uz ietves ir sniegs, to nepieciešams notīrīt vispirms. Sniegs novietojams valnī gar ietves malām, saudzējot ielu komunikācijas un apstādījumus. Sniega mešana uz brauktuves nebūtu pieļaujama. Rūpējoties par gājēju drošību, ietves ir jānotīra līdz cietajam segumam.

Lai atbalstītu iedzīvotājus sniega tīrīšanā, Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina arī mehanizētu gājēju ietvju tīrīšanu, ko veic SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Tas tiek darīts, ja uzsnigušā sniega biezums pārsniedz 5 cm, un tikai uz tām ietvēm, kur tas tehniski ir iespējams. Mehanizēti tīrāmo ietvju saraksts pieejams šeit. Taču īpašniekam, kura atbildībā ir šīs ietves uzturēšana, nepieciešams nodrošināt ietves apstrādi ar pretslīdes materiālu, kā arī veikt iebrauktuvju, kāpņu, gājēju pāriešanas vietu krustojumos, pie gājēju pārejām un līdzīgām vietām attīrīšanu no sniega.

Atbilstoši pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” sniega un apledojuma laikā gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem nodrošināma vismaz divas reizes dienā – katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās).

Gadījumos, ja ietvju uzturēšana sistemātiski netiek nodrošināta, radot bīstamas situācijas kājāmgājējiem, iespējams informēt pašvaldības policiju pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Pašvaldības policija veiks preventīvu darbu, pārrunājot ar īpašnieku pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumus.