Pašvaldības policijas statistika oktobrī

06.11.2019

2019.gada oktobrī Valmieras pilsētas pašvaldības Operatīvās informācijas centrs saņēma 166 reģistrētus izsaukumus un ziņojumus.

 

Policijas darbinieki atskurbšanai pašvaldības izveidotajā atskurbtuvē nogādāja 72 alkohola reibumā esošas personas. Dzīvesvietā tika nogādātas četras alkohola reibumā esošas personas. Viena persona nogādāta nakts patversmē. Medicīnas darbinieki tika izsaukti divām alkohola reibumā esošām personām.

Oktobrī policijas darbiniekiem bija jāizbrauc uz vienu ģimenes skandālu. Valsts policija tika nodoti trīs no reģistrētajiem materiāliem. Pašvaldības policijas darbinieki aizturēja arī divas meklēšanā esošas personas, kā arī trīs noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas.

Tika sastādīti 20 administratīvo pārkāpumu protokoli. Desmit no tiem bija par nepilngadīgu personu smēķēšanu, pieci – par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, tai skaitā viens nepilngadīgai personai sabiedriskā vietā lietojot alkoholu. Divi protokoli sastādīti par sīko huligānismu – sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību, bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbu.  Vienlaikus divas personas sodītas par pašvaldības saistošo noteikumu saistībā ar aizliegumu atrasties publiskā vietā ar atvērtām alkoholisko dzērienu pudelēm, savukārt viena persona – par ugunskura kurināšanu neatļautā vietā.

Lai uzlabotu automašīnu stāvvietu pieejamību pilsētas centrā, Valmieras pilsētas pašvaldības policija oktobrī pastiprināti kontrolēja automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tai skaitā noteikumu par stāvēšanas laiku ievērošanu. Saistībā ar šiem jautājumiem tika sastādīti 167 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas pārraudzībā esošais Operatīvās informācijas centrs oktobrī saņēma kopā 34 avārijas dienesta izsaukumus. 24 no tiem bija saistīti ar santehnikas problēmām, septiņi – ar elektrību saistītām problēmām un trīs – ar citiem darbiem saistītus izsaukumus.