A A A

Paziņojums par dzīvokļu īres tiesību izsoles izsludināšanu 

Drukāt
02.10.2019

SIA “Valmieras Namsaimnieks” informē, ka ar 2019.gada 2.oktobri tiek uzsākta pieteikšanās dzīvokļu Mālu ielā 1 dz.43. Ķieģeļu ielā 8 dz.41, Ķieģeļu ielā 8 dz.65 un Ķieģeļu ielā 8 dz.84, Valmierā īres tiesību izsolei.

 

Ar izsolē piedāvātajiem dzīvokļiem un īres tiesību nosacījumiem var ieapzīties SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājas lapā http://www.v-nami.lv sadaļā “Īres nami”.

Pieteikšanās dzīvokļu Mālu ielā 1 dz.43, Ķieģeļu ielā 8 dz.41, Ķieģeļu ielā 8 dz.65 un Ķieģeļu ielā 8 dz.84, Valmierā īres tiesību izsolei notiks no 2019.gada 2.oktobra līdz 2019.gada 9.oktobrim.

Dzīvokļus dabā būs iespējams apskatīt 7.oktobrī pulksten 17.30 piesakoties pa tālruni 64207300.

Dzīvokļu izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī pulksten 17.30 SIA “Valmieras Namsaimnieks” zālē, Semināra ielā 2a, Valmierā.