A A A

Pašvaldības ziņas

Augusta vidū tiks uzsākta namu pārslēgšana pie jaunizbūvētās siltumtrases

04.08.2020. 08:56
23577_siltumtrases_buvnieciba_beates_iela_082020.jpg

Aktīvi turpinās būvdarbi projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) ietvaros, ko pēc SIA “Valmieras ūdens” pasūtījuma veic SIA “Woltec”. Vairākos posmos jauno komunikāciju tīklu būvniecība jau pabeigta, tāpēc augusta vidū tiks uzsākta tuvējo namu pieslēgšana izbūvētajai siltumtrasei, kas savukārt būt saistīta ar siltumenerģijas padeves pārtraukumiem.

Šonedēļ tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve namiem Purva ielā

03.08.2020. 16:21
23572_570145850_7ec832103d_o.jpg

No 10. augusta līdz 20. augustam sakarā ar remontdarbiem SIA "ITA LTD" piederošajā katlu mājā Purva ielā 17 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve Valmierā, nekustamajiem īpašumiem Purva ielā 11, 12, 12a un 13.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

24.07.2020. 08:42
23514_skats_no_ielas.jpg

Valmieras pilsētas Būvvalde atbilstoši 23.07.2020. lēmumam Nr.BIS-BV-5.3-2020-9 uzsāk būvniecības ieceres "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība" publisko apspriešanu.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (03.08.2020. – 09.08.2020.)

03.08.2020. 13:04
23566_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Valmieras notikumu apskats  no 3. līdz 9.augustam.

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod malkas koksni

30.07.2020. 16:40
23552_foto_malkas_koksne_pucurgas_2.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod malkas koksni, kas iegūta, izzāģējot bojātos kokus pilsētas apstādījumos, un kas iegūta pilsētas zaļumsaimniecībā.

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs

29.07.2020. 17:55
23547_dsc_2993.jpg

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs. Elektroniski to var lasīt ŠEIT.

Trešdien tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve no AS "Valmieras piens" katlumājas

29.07.2020. 15:06
23545_570145850_7ec832103d_o.jpg

Trešdien, 5. augustā, no plkst. 8:00 līdz 17:00 sakarā ar AS "Valmieras piens" plānoto katlumājas iekārtu obligāto pārbaudi un apkopi tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve Valmierā, nekustamajiem īpašumiem:

  • Ausekļa ielā 25, 25a, 25b, 25c, 29;
  • Jumaras ielā 9, 195, 195: k-1, k-2, k-3;
  • Mākslinieku ielā 2;
  • Rīgas ielā 91, 93;
  • Siguldas ielā 8a, 12;
  • Vaidavas ielā 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 13, 15;
  • V. Baloža ielā 3, 7, 7a, 20, 22: k-1, k-2, k-3.

Turpinās viedokļu apzināšana par dzīvojamo zonu izveidi Valmierā

29.07.2020. 08:13
23540_beverinas.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība no jūnija beigām aicina valmieriešus paust viedokli par ieceri Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielu aptvertajā teritorijā satiksmi organizēt atbilstoši zīmju “Dzīvojamā zona” regulējumam.  Iesūtītie viedokļi un ierosinājumi tiks izskatīti Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 18.augusta sēdē. Tādēļ līdz 16.augustam joprojām iespējams paust viedokli un ierosinājumus par piedāvāto satiksmes mierināšanas risinājumu.

Uzsāks Mālu ielas posma pārbūvi Valmierā

28.07.2020. 08:57
23537_maluiela.jpg

Augusta sākumā tiks uzsākta Mālu ielas posma no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve. Tā uzlabos gan iedzīvotāju pārvietošanās apstākļus un drošību, gan ielu izmantojošo komersantu vajadzības pēc ērtas satiksmes infrastruktūras.

Uzsāks Teodora Ūdera un Tālavas ielas pārbūvi

24.07.2020. 09:37
23515_teodoraudera.jpg

16.jūlijā Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Limbažu ceļi” par grantēto Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielu pārbūvi. Augusta pirmajā pusē plānoto ielu būvdarbu sākums ir daļa no šobrīd notiekošās “Krāču kakta” attīstības. Lai papildinātu un dažādotu iedzīvotāju atpūtas un sporta iespējas brīvā dabā, šajā laikā ar rotaļu laukuma un velo trasītes izveidi sākas arī teritorijas Krāču ielā 4 labiekārtošanas projekta īstenošana. Savukārt pārbūvējamā Kāpu iela nodrošina piekļuvi airēšanas bāzes “Krāces” teritorijai, kur tiek plānota trīs jaunu sporta laukumu būvniecība.

Jaunizbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli veicinās industriālās zonas attīstību

24.07.2020. 11:39
23517_objekta_nodosana_kf_2020.jpg

Šonedēļ Valmieras pilsētas un Kocēnu novada Būvvaldes ekspluatācijā pieņēmušas četrus būvobjektus, kuru pasūtītājs bija SIA “Valmieras ūdens”, bet realizētājs – SIA “ Sanart”. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi notika Valmieras rūpnieciskās zonas “Lauktehnika” teritorijā un Abula ielā. Līdz ar to sekmīgi ir pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013).

Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi

23.07.2020. 08:43
23510_vecpilseta.jpg

Valmieras dzimšanas dienas svinību nedēļā tiek uzsākta Valmieras pils ZR mūru restaurācija un konservācija, kā arī jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība un Vecās aptiekas ēku pārbūve.

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs

15.07.2020. 17:39
23465_dsc_2199.jpg

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs. Elektroniski to var lasīt ŠEIT.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (13.07.2020. – 19.07.2020.)

13.07.2020. 11:45
23448_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Stājušies spēkā jauni noteikumi par sabiedrisko kārtību Valmierā

10.07.2020. 12:10
23437_14123_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

1.jūlijā stājās spēkā jauni Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Nosakot atbildību par to neievērošanu, noteikumi pilsētā regulē sabiedrisko kārtību un drošību, paredz sanitārās tīrības un teritorijas sakoptības uzturēšanu. Noteikumi regulē personisko tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, kā arī veicina cieņas pilnu attieksmi pret citu cilvēku tiesībām, apzinīgu attieksmi pret pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (06.07.2020. – 12.07.2020.)

06.07.2020. 13:45
23421_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Svini kopā ar Valmieru!

01.07.2020. 17:12
23398_fb_horizontali.jpg

Šī ir Tava aviobiļete lidojumam uz manas 737.dzimšanas dienas svinībām. Šajā neparastajā gadā nevaram tikties lielā pulkā, tāpēc būšu ļoti priecīga, ja kopā ar mani izvēlēsies vairākus galamērķus un arī pats iesaistīsies svētku rīkošanā. Dažādi pārsteigumi ir sagatavoti – Valmierā atklāsim muzikālus lidlaukus, vārīsim debesmannu, cilposim, vērosim gaisa balonus un būsim kopā gaisā. Pacelšanās 24.jūlijā.

Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību

30.06.2020. 12:18
23413_img_20200630_160559.jpg

Šī gada 18.jūnijā Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “R.K.C.F.Renesanse”  par Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1 būvniecību. Būvdarbu laikā tiks veikta esošo pils ZR mūru restaurācija un konservācija, veikta jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra – būvniecība, kā arī vecās aptiekas ēku ansambļa pārbūve.

Laiks mainīt suņu žetonus

02.07.2020. 15:29
23404_markozetons2020.jpg

No 1.jūlija Valmierā stājās spēkā jaunā suņu reģistrācijas pazīšanas zīme – piparmētru zaļas krāsas žetons. Sunim atrodoties publiskās vietās, žetonam jābūt piestiprinātam pie suņa kakla siksniņas. Žetons apliecina, ka mājdzīvnieks ir reģistrēts Valmieras pilsētā un ka īpašnieks ir veicis ikgadējo suņa turēšanas nodevas maksājumu – 12 EUR par suni.

Pieejama informācija par automašīnu plūsmu mērījumiem Valmierā

02.07.2020. 13:35
23402_plusmas.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2018.gada decembra Valmierā veic automašīnu plūsmu mērījumus. Tajos fiksētie dati ir pieejami arī publiski Valmieras mājaslapas www.valmiera.lv sadaļas “Pilsēta” – “Ielu infrastruktūra” kartē šeit: ej.uz/autoplusmas.