A A A

Apstiprināts tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” 

Drukāt
02.08.2019

Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.227 (protokols Nr.10, 7.§) ir apstiprināts tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”.

 

Tematiskā plānojuma mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Ar apstiprināto tematisko plānojumu, tā dokumentāciju un vides pārskatu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_15371, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”–“Teritorijas plānošana”–“Tematiskie plānojumi”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā, tālr.: 64210681, pašvaldības darba laikā.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī https://geolatvija.lv/geo/tapis3#.