OECD pārstāvji Valmierā diskutē par mājokļu pieejamību Latvijā

25.07.2019

24.jūlijā, līdz ar ekonomikas ministru Ralfu Nemiro, Valmierā viesojās arī pārstāvji no Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD), lai kopīgi diskutētu par mājokļu pieejamību Latvijā.

 

Vizītes laikā delegācija tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku un pārstāvjiem no Valmieras, Jelgavas, Rīgas un Smiltenes pilsētām, lai uzklausītu viedokļus par aktuālo situāciju, problēmām un risinājumiem saistībā ar mājokļu pieejamību pilsētās. Tika pārrunāts dzīvojamā fonda trūkums, Valmieras īres namu projekts un rezultāti, kā arī diskutēts par mājokļu pieejamības veicināšanas iespējām reģionos. Dienas laikā OECD pārstāvji un pieaicinātā ekspertu komisija tikās arī ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA), Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pārstāvjiem, kuri prezentēja savu redzējumu par mājokļu tirgu, esošajiem risinājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Kopīgās diskusijās tika pārrunātas galvenās problēmas saistībā ar dzīvojamo māju nepietiekamību, zemo kvalitāti, īres dzīvokļu tirgus pieejamību, iedzīvotāju pirktspēju un pieprasījumu, kā arī finansējuma piesaistes iespējām jaunu dzīvojamo māju celtniecībā. Izcelti tika arī šī brīža iedzīvotājiem pieejamie atbalsta instrumenti dzīvesvietas iegādē un finansiālā atbalsta attīstības iespējas, lai dzīvesvietas iegāde, īpaši jauniem speciālistiem, būtu pieejama ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Vizītes laikā OECD pārstāvji apmeklēja Valmieras īres namus, lai kopīgi ar SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pārstāvjiem klātienē novērtētu Latvijas pilotprojekta realizāciju. Nozares eksperti atzinīgi novērtēja kvalitatīvo Valmieras īres namu projektu un pašvaldības iniciatīvu paplašināt Valmieras dzīvojamo fondu.

OECD ekonomistu un pieaicināto ekspertu komanda šajā nedēļā iepazīsies ar dažādiem mājokļu pieejamības aspektiem Latvijā, lai tālāk veiktu pētījumu par iespējamām situācijas uzlabošanas metodēm un stratēģijām.