A A A

Izsludināta Valmieras iedzīvotāju aptauja! 

Drukāt
19.06.2019

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus piedalīties iedzīvotāju aptaujā, lai noskaidrotu, vai pilsētas iedzīvotāji ir apmierināti ar dzīvi Valmierā, un saņemtu vērtējumu par līdz šim pilsētā paveikto un nākotnē plānoto.

 

Valmieras pilsētas pašvaldība vēlas saņemt ieteikumus turpmākai pilsētas attīstībai, kā arī noskaidrot, kā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti. Iedzīvotāju domas ir svarīgas, lai uzzinātu, kurās jomās pašvaldības darbs tiek vērtēts atzinīgi, kurās nepieciešams to pilnveidot.  Jautājumi ir par pilsētvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem valmieriešiem būtiskiem jautājumiem. Šogad aptauja papildināta ar jautājumiem par Valmieras zīmolu un administratīvi teritoriālās reformas priekšlikumiem. Tāpat pašvaldība vēlas noskaidrot, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar tās darbu, informācijas apriti, sniegtajiem pakalpojumiem un klientu apkalpošanu. Valmieras pilsētas pašvaldība atzinīgi novērtē, ka domas par Valmieru izsaka arī Valmieras apkārtējo novadu iedzīvotāji un viesi. Aptauja norisināsies līdz 2019.gada 16.jūlijam.

Anketu iespējams aizpildīt elektroniski Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, savukārt drukātā formātā tā pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” 2019.gada jūnija numurā (Nr.205), ko katra mājsaimniecība līdz 21.jūnijam saņems savā pastkastītē, Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10 un Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4.

Aizpildītās anketas līdz 2019.gada 16.jūlijam iedzīvotāji var nogādāt Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Valmieras Tūrisma informācijas centrā un Valmieras bibliotēkā, kur būs izvietotas īpašas kastes.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem būs iespējams iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera” un mājaslapā www.valmiera.lv.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties savas pilsētas – Valmieras – pilnveidošanā un attīstībā!

Anketas elektroniskā versija pieejama šeit.