A A A

Valmierā tiks nodrošināts atskurbšanas pakalpojums 

Drukāt
12.06.2019

2019.gada 30.maija Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika nolemts biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 31.maijam, nodot telpas Ūdens ielā 2C atskurbšanas pakalpojuma sniegšanai, ko tā uzsāk no 2019.gada 10.jūnija.

 

Speciāli iekārtotās pirmā stāva telpās tiks nodrošināts pakalpojums personu atskurbšanai no alkoholiskā reibuma. Pakalpojumā iekļauta nepārtraukta personu uzraudzība, nepieciešamības gadījumā pirmās palīdzības sniegšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšana. Tāpat tiks nodrošinātas personīgās higiēnas iespējas – labierīcības un duša. Atskurbšanas pakalpojums tiks nodrošināts diennakts režīmā.

Atskurbšanas pakalpojumu vienlaicīgi varēs saņemt līdz 10 personām. Pakalpojums tiks nodrošināts telpās ar atsevišķu slēgtu ieeju, turklāt tās ir nodalītas no pārējās ēkas.

Atskurbšanas pakalpojums tiks sniegts personām, kuras tā saņemšanai uz speciāli izveidotajām telpām nogādās Valmieras pilsētas pašvaldības policijas vai Valsts policijas darbinieki. To nosaka likuma “Par policiju” 12.panta pirmās daļas 9.punkts, kas paredz personas, kuras alkohola lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, nogādāt iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus, ārstniecības iestādēs vai mājoklī. Telpas, kurās saņemts atskurbšanas pakalpojums, persona varēs atstāt vien tad, kad pakalpojuma sniedzējs būs pārliecinājies, ka zudis apdraudējums apkārtējiem un personas veselības stāvoklis nerada šaubas.

Atskurbināšanas pakalpojums vienai personai diennaktī izmaksās 17 EUR. Cenā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem un telpu uzturēšanas izdevumiem, ko segs Valmieras pilsētas pašvaldība. Jāpiemin, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpina nodrošināt esošo līdzekļu kompensēšanas kārtību, piešķirot pašvaldībām reizi gadā finansējumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par iepriekšējā gadā faktiski veiktajiem uzdevumiem, kas radušies pašvaldībām, nodrošinot atskurbšanas pakalpojumu par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu, kas ir 15 EUR.     

Aicinām iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt Valmieras pilsētas pašvaldības policiju par personām, kuras atrodas sabiedriskās vietās alkohola reibumā, zvanot  uz Valmieras pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra bezmaksas atbalsta tālruni 8484 vai Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110. Izvērtējot saņemto informāciju, policijas darbinieki lems par atbilstošu tālāko rīcību.

Ēka Ūdens ielā 2C kā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja izveidota atbilstoši Valmieras pilsētas attīstības programmai 2015.-2020.gadam. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem ēkas pārbūvi veica SIA “Ekers”. Pārbūves kopējās izmaksas ir 1 705 034,62 EUR. Projekta realizēšanai piesaistīts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 214 021,59 EUR, kā arī valsts budžeta finansējums 7 553,70 EUR apmērā. 

“Ēkas pārbūve tika īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” (vienošanās Nr.4.2.2.0/18/I/001) ietvaros.”