A A A

Noris jaunās katlu mājas projekta izstrāde 

Drukāt
07.03.2019

2019.gada 15.janvārī AS “Valmieras Enerģija” noslēdz līgumu ar SIA “Monum” par katlumājas būvniecību Dakstiņu ielā 1. Šobrīd ir uzsākta būvprojekta izstrāde, lai, sākoties būvniecības sezonai, varētu uzsākt būvdarbus.

 

AS „Valmieras Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/010) īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti: paaugstināt energoefektivitāti siltumavotos, tai skaita samazināt CO2 saturu kurināmajā, līdz ar to nodrošinot Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmu atbilstību ES vides aizsardzības prasībām, kā arī paaugstināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, attīstot videi draudzīgas infrastruktūras pieejamību visā pašvaldības teritorijā.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda