A A A

Mainīta īres maksas noteikšanas kārtība 

Drukāt
27.02.2019

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” no 1.februāra spēkā stājas 2018.gada 21.jūnija Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums, kas nosaka jaunu īres maksas noteikšanas kārtību pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem.

 

Saskaņā ar šo lēmumu dzīvojamās telpas īres maksu veido divas komponentes. Tās ir dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanas maksa. Valmieras pilsētas pašvaldības dome noteikusi pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanas maksu 2,5% apmērā no katras dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības. Līdz ar to paredzamas īres maksas izmaiņas.

Dzīvojamo telpu īrnieki rakstveida brīdinājumu par īres maksas izmaiņām saņēma jau sešus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Līdz šim pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanas maksa bija noteikta vien atsevišķās mājās esošiem dzīvokļiem. Sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, Valmieras pilsētas pašvaldība izīrē vairāk nekā 400 dažādu platību savā īpašumā esošas dzīvojamās telpas.