A A A

Uzsākta jauna projektu vērtēšanas atlases dokumentācijas izstrāde  

Drukāt
27.12.2018

Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi vairāku projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrādi. Izpildot dokumentācijā noteiktos kritērijus, grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimeņu atbalsta (daudzfunkcionālā) centra izveidei Valmierā tiks piešķirts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums.

 

Ņemot vērā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros plānoto personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā, nepieciešams tām nodrošināt atbilstošu dzīvesvidi ārpus speciālās aprūpes iestādēm. Valmierā grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem plānots izveidot Ūdens ielā 2C, kuras pārbūve tuvojas noslēgumam.

Deinstitucionalizācijas plāna ietvaros paredzēts izveidot arī jaunus pakalpojumus, pilnveidot esošo sociālo infrastruktūru, nodrošinot efektīvu sociālo pakalpojumu pieejamību Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Lai sniegtu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem un cita veida invaliditāti, prognozējamu invaliditāti nepieciešams izveidot dienas centru un specializētās darbnīcas, kur tiktu nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Arī šī centra izveides izmaksu segšanai tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Līdz ar to ir uzsākta projekta iesnieguma atlases dokumentācijas izstrāde, lai izvērtētu ieceres atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēšanas nosacījumiem.

Vienlaikus, lai uzsāktu Kauguru ielas pārbūvi un saņemtu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, tiek izstrādāta projekta iesnieguma atlases dokumentācija arī šim projektam.

Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšana tiek finansēta no projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā”. Projekta kopējās izmaksas ir 52 278.00 EUR. No tām 44 436,30 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 7841,70 EUR - valsts budžeta finansējums.