A A A

Notiks tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” publiskā apspriešana 

Drukāt
03.01.2019

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.459 ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto tematisko plānojumu  “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”.

 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019.gada 9.janvāra līdz 2019.gada 1.februārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar pilnveidoto tematisko plānojumu var iepazīties:

  • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13262

Plašāka informācija atrodama ŠEIT.