Paziņojums par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” pilnveidošanu

04.12.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domē 2018.gada 29.novembrī pieņemts lēmums Nr.412 (protokols Nr.17, 5.§) “Par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” pilnveidošanu”, ar kuru nolemts pilnveidot tematisko plānojumu un tā vides pārskatu atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.

 

 

Ar tematiskā plānojuma materiāliem iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”–“Teritorijas plānošana”–“Tematiskie plānojumi”, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.