A A A

Sveikti Goda un Gada valmierieši 2018 

Drukāt
18.11.2018

Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienā, 18.novembrī, Valmieras Drāmas teātrī tika sveikti apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” un “Gada valmierietis 2018” saņēmēji. Viņus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, pilsētas attīstības veicināšanu un Valmieras vārda nešanu pasaulē apbalvojumam ieteikuši līdzcilvēki. Pateicamies par paveikto un iedvesmošanu!

 

“Latvijas saknes ir tās iedzīvotāji. Tās ir spēcīgas, tajās vienmēr ir cerība un mīlestība pret savu valsti, tās ir dzīvības pilnas. Lai šodien varētu atzīmēt Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienu, pateicamies par mūsu priekšgājēju paveikto, par viņu drosmi. Šodien, izceļot astoņu cilvēku stāstus, gūstam apliecinājumu, ka mūsu spēcīgajām saknēm ir tikpat spēcīgs turpinājums. Labās domas pārtop darbos, kas mūsu pilsētu un valsti dara stiprāku. Iespējams, ka jūs to pat neapzināties, savu darbošanos uzskatot par pašsaprotamu, bet jūs iedvesmojat līdzcilvēkus. Paldies par paveikto, paldies, ka Valmieras vārdam piešķirat gaišu skanējumu, paldies, ka jums rūp pilsētas attīstība!  Izsakot pateicību jums, pateicamies arī līdzcilvēkiem, kuri ir kopā ar jums, kuri dod spēku, kuriem jūs apliecināt, ka ar katru labo domu un darbu mēs stiprinām mūsu saknes. Sveicu Latvijas gadadienā!” pateicību izteica Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” saņēma sporta skolotājs un sportists Elmārs Gulbis par sasniegumiem un līdzcilvēku iedvesmošanu, veicinot Valmierā sportisko tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu, kā arī zināšanas nododot jaunajai paaudzei. 90 gadu jubileju viņš nosvinējis dažas dienas pirms Latvijas valsts 100.dzimšanas dienas. Arī šobrīd E.Gulbis turpina trenēties, četras reizes nedēļā noskrienot 12 kilometrus. Viņa aizraušanās ir arī šahs, iemaņas nododot jaunajai paaudzei. E.Gulbis saņēmis Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā 2014.gadā.

Pateicamies apbalvojuma “Goda valmierietis 2018” saņēmējam, Latvijas vienaudzim Ērikam Tomsonam par nesavtīgu un cēlsirdīgu palīdzību, Otrā pasaules kara laikā veicot pārbraucienus Baltijas jūrā un izglābjot simtiem cilvēku dzīvību, par mīlestību pret Latviju un patriotisma veicināšanu. Vienā gadā ar Latviju atzīmējot 100.dzimšanas dienu, Ē.Tomsons var dalīties ar bagātīgu mūža pieredzi, ko vienmēr caurvij mīlestība pret Latviju un darbu. Ē.Tomsons ir saņēmis valsts augstāko apbalvojumu – viņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” saņēma žurnālists Aivars Ustups par ilggadēju un profesionālu darbu žurnālistikā, par atbildību, veicinot “zaļo” domāšanu Valmierā, par radošumu un patriotismu dzejas radīšanā, tajā stāstot par Valmieru un dabu. Darba mūžs pavadīts laikrakstā “Liesma”, turot rūpi par valmieriešiem un Valmierai nozīmīgu jautājumu aktualizēšanu. A.Ustupa enerģijas avots ir Valmieras un Vidzemes skaistā daba.

Par uzticību Valmieras pilsētai un Valmieras Drāmas teātrim, jau 50 gadus saņemot augstu kritiķu novērtējumu, skatītāju mīlestību. Par dzīvesprieku un lielām darba spējām, attīstot talantu un daloties pieredzē ar kolēģiem, apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” saņēma aktrise Skaidrīte Putniņa. Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece gan dzīvē, gan uz skatuves ir sievišķības etalons ar apbrīnojamu dzīvesprieku. Viņa Valmieras teātrī ienāca režisoru Māras Ķimeles un Oļģerta Krodera drosmīgās darbības laikā, apliecinot Dieva dotu talantu, ko novērtējuši arī skatītāji.

Apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” saņēma sporta skolotājs un treneris Ēriks Roštoks par ieguldījumu Valmieras pilsētas sporta jomas attīstībā, par mīlestību pret sportu veicināšanu bērnu un jauniešu vidū, par aktīvu darbošanos, iesaistoties Valmieras sporta dzīvē. Ē.Roštoks ir Valmieras Bērnu sporta skolas pirmais direktors, bijis Jāņa Daliņa stadiona direktors, Valmieras rajona Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, daudzu sportistu skolotājs un treneris. Valsts simtgades gadā nosvinot 90.dzimšanas dienu, viņš joprojām seko līdzi sporta dzīvei Valmierā. 2011.gadā saņēmis Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā.

Apbalvojums “Gada valmierietis 2018” piešķirts adītājai Tijai Frīdenbergai par Valmieras vārda popularizēšanu, profesionālo meistarību un radošumu, adot cepurītes ikvienam jaundzimušajam valmierietim, 2018.gadā sasniedzot kopskaitu – 1000 cepurītes. Ikdienā T.Frīdenberga ir grāmatvede, bet brīvais laiks paiet, sagatavojot siltu dāvanu pašiem mazākajiem valmieriešiem. Viņas sirdsdarbs ir laba vēlējumi mazulīšiem, dāvanai nesot Valmieras vārdu.

“Gada valmierietis 2018” apbalvojums piešķirts sabiedriski aktīvam valmierietim Jānim Kalnačam par nesavtīgu darbu, brīvprātīgi veicot barikāžu dalībnieku apzināšanu bijušajā Valmieras rajonā, ar atmiņu stāstiem, vērtīgām laika liecībām papildinot Valmieras muzeja arhīvu. Lielākā daļa barikāžu dalībnieku uzrunāti personīgi. Darbu novērtējuši vēsturnieki, sarakstu reģistrējot arī Barikāžu muzejā.

Par katra izglītojamā individuālo spēju attīstīšanu, par patriotisma veicināšanu un Valmieras vārda popularizēšanu, stāstot par Latvijas un Valmieras notikumiem, organizējot dažādas norises, ar aizrautību vadot mācību stundas skolā, apbalvojums “Gada valmierietis 2018” piešķirts Inetai Amoliņai. Viņa ir skolotāja ar stāstnieces talantu, tādējādi par vēsturiskiem notikumiem spējot ieinteresēt dažāda vecuma cilvēkus, ar lepnumu par savu pilsētu un valsti nododot stāstus ikvienam interesentam. 

Apbalvojuma saņēmējiem pasniegts Valmieras pilsētas pašvaldības atzinības raksts un īpaši izgatavota piemiņas nozīmīte – Valmieras izaugsmes medaļa, kurā iegravēts apbalvojuma saņēmēja vārds un uzvārds.

Pēc svinīgās ceremonijas koncertā uzstājās vokālā grupa “Latvian Voices”.

Valmieras pilsētas apbalvojumi “Goda valmierietis” un “Gada valmierietis” tiek piešķirti kopš 1999.gada.   

FOTOGALERIJA