A A A

Vērtē projektu pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības fondiem 

Drukāt
20.09.2018

Valmieras pilsētas pašvaldība plāno uzsākt un šobrīd jau īsteno vairākus pilsētas izaugsmei nozīmīgus infrastruktūras pārbūves projektus. Lai uzsāktu Kauguru ielas pārbūvi un saņemtu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, Attīstības pārvalde gatavo iesniegšanai projekta iesniegumu, kuru plānots izvērtēt līdz 2018.gada beigām.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisija šobrīd izvērtē trīs projektus. Tie ir Daudzdzīvokļu ēkas Ūdens ielā 2C pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo ēku, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, kā arī izglītības iestāžu sakārtošanas infrastruktūras projekts: Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B pārbūve. Vienlaicīgi dienesta viesnīcai tiks veikti energoefektivitātes pasākumi.

 Šo projektu īstenošana ir uzsākta, izmantojot pašvaldības finansējumu. Taču, lai saņemtu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, tika sagatavoti projektu iesniegumi. To atbilstību programmas noteikumiem šobrīd vērtē Valmieras pilsētas pašvaldības Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija. Līgumus par projektu īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta līdzfinansējuma saņemšanu plānots noslēgt vēl šogad.

Valmieras pilsētas pašvaldības projektu vērtēšana tiek finansēta no projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā”.