A A A

Gaujas krastā būvēs koka terasi 

Drukāt
29.06.2018

Valmieras pilsētas pašvaldība šogad turpinās Gaujas labā krasta labiekārtošanu, 2,6 ha platībā attīrot un sakopjot teritoriju Atpūtas parka mežā. Projekts paredz izveidot blietētas grants seguma ceļu piekļuvei pie Gaujas no galvenā Atpūtas parka celiņa, kā arī izveidot labiekārtotu atpūtas teritoriju ar koka terasi.

 

Šobrīd uzsākts darbs, lai organizētu projektējamās teritorijas ģeotehnisko izpēti un sagatavotu būvniecības ieceres dokumentāciju. Tiks turpināta arī Lielajā Talkā sāktā teritorijas sakopšana un Gaujas krastu attīrīšana no krūmiem.

Paredzams, ka jaunizveidotā atpūtas infrastruktūra būs universāla dizaina – to varēs izmantot dažādas cilvēku grupas, tai skaitā cilvēki ratiņkrēslos, māmiņas ar bērniem, velosipēdisti. Tiks nodrošināta arī operatīvā transporta piekļuve Gaujas krastam. 

Ir noslēgta vienošanās ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju par līdzfinansējuma saņemšanu teritorijas labiekārtošanai. 

Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada aprīļa beigām. Projekta “Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai” kopējās izmaksas tiek plānotas 56 380 EUR apmērā, tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 39 466 EUR.