A A A

Turpinās Ģīmes dabas takas izveide 

Drukāt
05.04.2018

Pavasarim atnākot, turpinās 2017.gada nogalē uzsāktā dabas takas izveide pie Ģīmes upītes un Ģīmes dzirnavu dīķa starp Leona Paegles un Smilšu ielām. Būvniecība rit saskaņā ar plānoto, noslēdzot aukstajā sezonā paredzēto darbu izpildi.

 

Dabas izziņas taka sāksies pie Leona Paegles ielā esošajām Ģīmes upītes slūžām, virs kurām izbūvēta skatu platforma. Noslēgumam tuvojas ūdens dzīves izziņas laipas būvniecība gar Ģīmes dzirnavu dīķa malu virzienā uz Valmieras sākumskolu. Uz laipas ierīkoti arī divi paplašinājumi – skatu platformas. Drošības, konstrukciju noturības un ilgmūžības apsvērumu dēļ platformas, tāpat kā pārējā laipa, ir ar terases dēļu segumu.

Visā takas garumā būs izvietoti informācijas stendi ar dažādiem interaktīviem elementiem un interesantiem uzskates materiāliem. Lai takas apmeklētājiem būtu iespējams iepazīties ar dīķa zemūdens pasauli, uz laipas margām tiks izvietoti 48 dažādu Ģīmes upītē un Ģīmes dzirnavu dīķī sastopamu zivju un ūdensorganismu 3D telpiski ciļņi – mulāžas. Mulāžas/ ciļņi būs izgatavoti no izturīgiem materiāliem, krāsoti tā, lai radītu pēc iespējas reālu izskatu, kā arī izceltu sugu raksturīgākās iezīmes.

Laipas galā, ievērojot universālā dizaina principus, ir izbūvēta laivu piestātne. Pabeigti darbi arī pie skatu paviljona un skatu terases izbūves. Ņemot vērā laikapstākļus, piemēram, celiņu izbūvei nepieciešama atkususi zeme, dabas takas izbūve turpinās.

Ģīmes dabas takas koncepcijas un satura izstrādi veic biedrība “Ūdensaina”, izstrādes vadītāja ir hidrobioloģe Loreta Urtāne. Paredzēta arī takas saturam atbilstoša mācību materiāla sagatavošana. Notiks arī mācības Valmieras skolu dabaszinību pedagogiem par takas izmantošanu mācību procesā.

Dabas taka tiek būvēta projekta “Vides izglītības infrastruktūras objekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” ietvaros, saņemot 60 000 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem takas izveidi veic SIA “Būvinženieris”. Jauno vides izglītības konstrukciju saglabāšanai ilgtermiņā taku paredzēts aprīkot arī ar pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra uzraudzītu videonovērošanas sistēmu.

FOTOGALERIJA