A A A

Vērtēšanai iesniegs trīs Valmierai nozīmīgus infrastruktūras pārbūves projektus 

Drukāt
21.12.2017

Lai varētu piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Valmierai būtisku attīstības pasākumu realizēšanai, Valmieras pilsētas pašvaldība turpina darbu pie projektu vērtēšanas. Tiek gatavota dokumentācija, lai iesniegtu vērtēšanai projektus trīs projektus: "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve", "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)" un “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”. Projekti vērtēšanai varētu tikt iesniegti janvāra beigās.

 

Neatkarīgā Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 2017.gada nogalē saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par iesniegumu atlases un projektu vērtēšanas dokumentāciju, saskaņā ar kuru tiks veikta Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, kā arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana. Turpinās nolikumu precizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas un Vides un reģionālās attīstības ministrijas prasībām.

Pašvaldības sagatavoto projektu iesniegumu vērtēšana nepieciešama, lai noteiktu to atbilstību Eiropas Savienības un ministriju izvirzītajiem nosacījumiem. Valmieras pilsētas pašvaldības veidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija vērtē projektus, kas pretendē uz ERAF finansējumu ITI ieguldīšanai. Šīs investīcijas pieejamas uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras, izglītības un sociālās jomas infrastruktūras attīstīšanai, kā arī energoefektivitāti veicinošu pasākumu finansēšanai nacionālas nozīmes attīstības centriem.

Vērtēšana Valmieras pilsētas pašvaldībā notiek projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 46 666.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.