A A A

Ūdens ielā 2C veidos sociālo māju 

Drukāt
21.12.2017

No decembra sākuma Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi četrstāvu ēkas Ūdens ielā 2C pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu. Nams tiks veidots kā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja. Tā pirmajā un otrajā stāvā tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi, savukārt trešajā un ceturtajā stāvā taps kopmītņu tipa dzīvokļi mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

 

​Ēka Ūdens ielā 2C ekspluatācijā nodota 1968.gadā. Atbilstoši SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” izstrādātajam būvprojektam ēkai tiks veikti nepieciešamie pārbūves darbi, kas nodrošina visaptverošu pārbūvi un ilgtermiņā novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos. Projekta ietvaros tiks veikta arī ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana, atjaunojot gar gala fasādēm esošos piebraucamos ceļus, izbūvējot automašīnu stāvlaukumu un gājēju ietves ap ēku.

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ūdens ielā 2C izveide paredzēta atbilstoši Valmieras pilsētas attīstības programmai 2015.-2020.gadam. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem ēkas pārbūvi veic SIA “Ekers” par līgumsummu 1 349 664,12 EUR bez PVN. Projekta realizēšanai paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 213 104,19 EUR, kā arī valsts budžeta finansējumu 7 521,33 EUR apmērā. Pēc Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas plānots iegūt arī papildu ERAF finansējumu Ūdens ielas 2C otrā stāva aprīkojuma iegādei sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 

FOTOGALERIJA

VIDEO