Noteikti jauni braukšanas maksas atvieglojumi Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

24.11.2017

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē ceturtdien, 23.novembrī, nolemts atbalstīt domes priekšsēdētāja Jāņa Baika ierosinājumu papildināt braukšanas maksas atvieglojumu klāstu Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā. 

 

 

No 2018.gada 1.janvāra tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā būs šādām pasažieru kategorijām:

  • pirmsskolas vecuma bērniem (100% apmērā);
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (100% apmērā);
  • Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās Valmieras izglītības iestādes izsniegtu skolēnu apliecību (100% apmērā);
  • Valmierā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā (50% apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75% apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu studentu apliecību.

Braukšanas maksas atvieglojumi vairs netiks noteikti trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi bērni. Šīm ģimenēm bija tiesības saņemt 20 braukšanas talonus. Savukārt no 1.janvāra, bērniem dodot iespēju Valmierā braukt bez maksas, šīs ģimenes saņems lielāku atbalstu.

Savukārt no 2018.gada 1.marta tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā būs pensionāriem, kuriem vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, būs nepieciešams autobusā uzrādīt personalizēto braukšanas karti. Gan 75 gadu vecumu sasniegušie seniori, gan pensionāri līdz 75 gadu vecumam sākotnēji varēs izmantot līdzšinējās izsniegtās personalizētās braukšanas kartes.

Sasniedzot pensijas vecumu, Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētie iedzīvotāji personalizētajai braukšanas kartei var pieteikties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša iela 2), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība).

Jāpiemin, ka esošā kārtība, ka pensijas vecumu sasniegušie iedzīvotāji līdz 75 gadu vecumam, kuri vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarēti Valmierā, var iegādāties mēnešbiļeti ar 50% atlaidi, būs spēkā līdz 2018.gada 28.februārim (atlaides saņemšanai nepieciešams Apmeklētāju pieņemšanas centrā saņemt personalizēto braukšanas karti).

Jaunie atvieglojumi stāsies spēkā 2018.gada 1.martā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.