A A A

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi 

Drukāt
24.11.2017

Valmierā no 2017.gada 1.janvāra saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.218 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 1,5% no kadastrālās vērtības tiem fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem, kas paredzēti dzīvošanai, bet kuros nav deklarēta neviena persona.

 

Ja taksācijas gada 1.janvārī attiecīgajā mājoklī ir deklarēts vismaz viens iedzīvotājs, tiek piemērotas ierastās NĪN likmes 0,2% - 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības.

2017.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība piemēroja NĪN atvieglojumus to personu mājokļiem, kuros vismaz viens iedzīvotājs tika deklarēts līdz 15.augustam. 2018.gadā šādi atvieglojumi vairs nav paredzēti.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina izvērtēt personu deklarēšanas nepieciešamību attiecīgajos mājokļos līdz 2017.gada 31.decembrim, tādējādi pretendējot uz samazinātas NĪN likmes piemērošanu.

Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 64207128 vai rakstot ilze.kirse@valmiera.lv.

Aicinām izmantot iespēju taupīt laiku un naudu, deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski portālā www.latvija.lv. Uzsākot darbu, zilajā logā “TOP E-PAKALPOJUMI” izvēlieties pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana”, autentificējieties kā internetbankas, e-paraksta vai eID kartes lietotājs un norādiet prasīto informāciju. Lai pārliecinātos, ka deklarāciju esat aizpildījuši pareizi, “TOP E-PAKALPOJUMI” logā izvēlieties pakalpojumu “Mani dati iedzīvotāju reģistrā” un piedāvātā dokumenta astotajā lapā pārbaudiet ziņas par deklarētās dzīvesvietas adresi.

Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš deklarēts jūsu īpašumā.