A A A

Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve sekmē uzņēmējdarbības attīstību Valmierā  

Drukāt
12.10.2017

28.septembrī ekspluatācijā pēc pārbūves tika pieņemtas Cempu un Paula Valdena ielas. To pārbūve ir ieguldījums komercdarbības attīstībā Valmierā, stiprinot pašvaldības attīstības programmā noteikto ekonomisko teritoriju izaugsmi un investīciju apjoma pieaugumu. 

 

Projekta realizēšanai tika izvēlētas pilsētas ražošanas teritorijā esošās Cempu un Paula Valdena ielas. Pirms pārbūves ceļa segas konstrukcija nebija piemērota arvien pieaugošajai transporta slodzei un jaunām satiksmes plūsmām, kā arī transporta kustības organizācija un infrastruktūra nespēja nodrošināt optimālu piekļuvi uzņēmējdarbības objektiem.

Cempu iela ir nozīmīgs transporta koridors uzņēmējiem, kas darbojas gan pilsētā, gan aiz tās robežām. Savukārt Paula Valdena iela kalpo kā funkcionāls pilsētas savienojums ar industriālo teritoriju. Līdz šim projekta īstenošanas laikā teritorijā bāzētajos uzņēmumos ir radītas vairāk nekā 60 jaunas darbavietas, ieguldot vairāk nekā 3 723 000 eiro darbības attīstīšanai. Arī turpmākajos gados uzņēmēji plāno ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus produkcijas ražošanas attīstībā un jaunu darbavietu radīšanā.  

Viens no Cempu ielas lielākajiem izaicinājumiem bija saistīts ar gājēju un velobraucēju satiksmes drošību. Cempu ielas posmā no Brenguļu ielas līdz dzelzceļa pārvadam ielas kreisajā pusē bija izbūvēta ietve. Taču, tā kā pārējā Cempu ielas posmā ietvju nebija, gājēji un velobraucēji bija spiesti pārvietoties pa ceļa nomali. Jaunizbūvētās ietves un veloceliņi rada iespēju Cempu ielas komercdarbības teritorijā nokļūt strādājošajiem, kas pārvietojas ar kājām vai ar velosipēdiem. Projekta ietvaros tika veikta arī četru sabiedriskā transporta pieturvietu platformu izbūve, ko izmantos gan komercdarbības teritorijā strādājošie, gan apkārtējo māju iedzīvotāji un zemes īpašnieki.

Brauktuves un ietvju kvalitātes uzlabošana ir atbalsts uzņēmumiem efektīvākai darbības nodrošināšanai, tādējādi palielinot privāto investīciju apjomu Valmierā. Projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” kopējās izmaksas – 3 707 715,75 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 3 060 945,77 EUR.

FOTOGALERIJA