A A A

Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai piesaistīs ERAF finansējumu 

Drukāt
26.09.2017

Lai varētu piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Valmierai būtisku attīstības pasākumu realizēšanai, pašvaldības izveidota neatkarīga Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija ir uzsākusi projektu vērtēšanas dokumentācijas izstrādi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B un 25C infrastruktūras sakārtošanai. Izstrādes procesa laikā projekta iesniegumu atlases dokumentācija tiek saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Attīstības nodaļas speciālisti ir uzsākuši projekta iesnieguma sagatavošanu. Lai iesniegtu projekta iesniegumu, tam jāpievieno virkne pamatojošo dokumentu, pārbūvei paredzēto ēku tehniskie projekti, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un ergonomisko mēbeļu saraksti un citi dokumenti.   

Pašvaldības sagatavoto projektu iesniegumu vērtēšana nepieciešama, lai noteiktu to atbilstību Eiropas Savienības un ministriju izvirzītajiem nosacījumiem. Valmieras pilsētas pašvaldības veidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija vērtē projektus, kas pretendē uz ERAF finansējumu ITI ieguldīšanai. Šīs investīcijas pieejamas uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras, izglītības un sociālās jomas infrastruktūras attīstīšanai, kā arī energoefektivitāti veicinošu pasākumu finansēšanai nacionālas nozīmes attīstības centriem.

Vērtēšana Valmieras pilsētas pašvaldībā notiek projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 46 666.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.