A A A

Jaunieši piedalās atpūtas vietu izveidē 

Drukāt
31.08.2017

Garajam brīvlaikam noslēdzoties, beidzas arī šī gada skolēnu vasaras nodarbinātības programma Valmierā. Taču, tā kā brīvlaika pēdējā mēnesī aktīvi ritēja darbs pie Atpūtas parka labiekārtošanas, tajā palīdzēja arī programmā iesaistītie jaunieši. 

 

Augustā tika sakopta teritorija starp Vanšu tiltu un Kazu krācēm, izzāģējot traucējošo apaugumu ar krūmiem un atjaunojot meža takas. Jaunieši sakrāva kaudzēs krūmus, līdzināja celiņu veidošanai atvesto granti, kā arī vāca teritorijā atrastos atkritumus.

Labiekārtošanas darbi Atpūtas parkā turpināsies arī septembrī, kad valmieriešu un pilsētas viesu ērtībām taps četras labiekārtotas atpūtas vietas ar divām drošām ugunskura vietām, galdiem, soliem un atkritumu urnām.

Gaujas krasta labiekārtošana un atpūtas vietu izveide notiek Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta “Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai” ietvaros. Tā kopējās izmaksas plānotas 18140 EUR apmērā, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 12183 EUR.