A A A

Būs jaunas atpūtas vietas 

Drukāt
07.08.2017

Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi labiekārtošanas darbus Atpūtas parkā, lai padarītu to ērtāku apmeklētājiem.

 

Atpūtas parks ir daudzu valmieriešu un pilsētas viesu iecienīta atpūtas, pastaigu un sportisko aktivitāšu norises vieta. Cilvēku pieplūdumu mežam veicina arī aktīvā tūrisma objekti Sajūtu parkā, kā arī Gauja ir iecienīts ūdenstūrisma objekts. Taču tās krastos Valmierā šobrīd nav labiekārtotu atpūtas vietu. Tādēļ Atpūtas parkā novērota meža piesārņošana, nelegālu ugunskuru vietu izveide, sauszemes augu izmīdīšana.

Augusta pirmajā nedēļā parkā tika veikta asfaltēto celiņu virskārtas atjaunošana posmā no Sajūtu parka atpūtas kompleksa līdz estrādei un virzienā uz Vanšu tiltu. Četrās vietās celiņu malās tiks izvietoti vidē iederīgi soliņi. Lai samazinātu atkritumu nonākšanu vidē, pie soliņiem tiks uzstādītas arī atkritumu urnas.

Gaujas posmam starp Vanšu tiltu un Kazu krācēm 0,8 ha platībā ir izstrādāts labiekārtojuma projekts četru atpūtas vietu izveidei. Jau augustā tiks veikti teritorijas sakopšanas darbi, atjaunojot meža takas un Gaujas krastus attīrot no traucējoša apauguma ar krūmiem. Augustā un septembrī Atpūtas parkā tiks organizētas arī iedzīvotāju izglītošanas un līdzdalības aktivitātes, iesaistot valmieriešus atpūtas vietu sakopšanā un labiekārtošanā. Kopīgiem spēkiem līdz septembra beigām valmieriešu un pilsētas viesu ērtībām tiks radītas četras labiekārtotas atpūtas vietas ar divām drošām ugunskura vietām, galdiem, soliem un atkritumu urnām, kas turpmāka meža piesārņojuma novēršanai tiks tukšotas katru nedēļu.

Labiekārtotu atpūtas vietu izveide parkā veicinās arī dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, samazinot kaitējumu videi un pilnveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmierā pie dabas. Šīs aktivitātes tiek veiktas projekta “Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai” ietvaros. Tā kopējās izmaksas plānotas 18140,00 EUR apmērā, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 12183,00 EUR.