A A A

Tiek saskaņots projektu vērtēšanas process 

Drukāt
26.06.2017

Lai varētu piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Valmierai būtisku attīstības pasākumu realizēšanai, Valmieras pilsētas pašvaldība turpina darbu pie projektu vērtēšanas.

 

Lai saskaņotu integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, pašvaldības veidotā neatkarīgā Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija ir sagatavojusi un nosūtījusi Finanšu un citām atbildīgajām ministrijām projektu iesniegumu atlases dokumentāciju. Šobrīd tiek gaidīti ministriju saskaņojumi. Vērtēšanas dokumentācija iesniegta par specifiskajiem atbalsta mērķiem, kuru ietvaros plānots īstenot projektus “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve un pārbūve pilsētas D un DA industriālās teritorijas attīstībai” un “Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcas sakārtošana”.

Jau 31.martā pašvaldība iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā projekta idejas pamatojumu par Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B un 25C infrastruktūras sakārtošanu un telpu aprīkojuma iegādi. Projekta ideju jūnijā apstiprināja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālas attīstības koordinācijas padome. 

Pašvaldības sagatavoto projektu iesniegumu vērtēšana nepieciešama, lai noteiktu to atbilstību Eiropas Savienības un ministriju izvirzītajiem nosacījumiem. Valmieras pilsētas pašvaldības veidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija vērtē projektus, kas pretendē uz ERAF finansējumu ITI ieguldīšanai. Šīs investīcijas pieejamas uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras, izglītības un sociālās jomas infrastruktūras attīstīšanai, kā arī energoefektivitāti veicinošu pasākumu finansēšanai nacionālas nozīmes attīstības centriem.

Vērtēšana Valmieras pilsētas pašvaldībā notiek projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 46 666.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.