A A A

Cempu un Paula Valdena ielās ieklās asfaltbetonu 

Drukāt
16.06.2017

Lai arī lietainais laiks radījis papildu apgrūtinājumu Cempu un Paula Valdena ielu pārbūves norisei, darbi tuvojas noslēgumam, un ielu brauktuves tiek gatavotas asfaltbetona otrās kārtas ieklāšanai. 

 

Paula Valdena ielā šajā pavasarī ir pabeigta gājēju un velo ceļu izbūve, ir ierīkots ielas apgaismojums, kā arī ir izbūvēta drenāža liekā ūdens novadīšanai lietus laikā. Notiekot pēdējiem labiekārtošanas darbiem, paredzams, ka asfaltbetona virskārta varētu tikt ieklāta pirms Jāņiem.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem galvenais abu ielu būvuzņēmējs ir SIA “Limbažu ceļi”. Ielu pārbūve tiek realizēta projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 3 707 715,75 EUR apmērā, tai skaitā ERAF finansējums – 3 060 945,77 EUR.