A A A

Turpinās būvdarbi Cempu un Paula Valdena ielās 

Drukāt
03.05.2017

Lai sekmētu komercdarbības un industriālo teritoriju attīstību, turpinās Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve. 

 

Transporta kustības optimizēšanai pagājušajā gadā Cempu ielā tika pārbūvēti ielu pieslēgumi un iebrauktuves virzienā uz Mūrmuižas ielas industriālo zonu un AS “Valmieras stikla šķiedra”, kā arī uzsākta rotācijas apļa pārbūve. Ielai tika izbūvēta lietus kanalizācija un ielas apgaismojums, ieklāta asfaltbetona pirmā kārta. Pēc ziemas sezonas tehnoloģiskā pārtraukuma Cempu ielā norisinās apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūves noslēguma darbi, veikta apzaļumošana. Ielai visā tās garumā un rotācijas aplī tiks ieklāta arī asfaltbetona otrā kārta. To atbilstoši marķēs, uzstādīs barjeras un ceļa aprīkojumu.

Paula Valdena ielai pagājušajā gadā tika uzsākta apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, ierīkota lietus kanalizācija, kā arī ieklāta asfaltbetona pirmā kārta. Šogad gājēju un velosipēdistu celiņā ieklāts bruģis un turpināta apgaismojuma izbūve. Tiks ieklāta asfaltbetona otrā kārta. Arī šo ielu atbilstoši marķēs un atjaunos tai piegulošo zālienu.

Jāņem vērā, ka abu ielu pārbūve radīs satiksmes ierobežojumus. Aicinām ņemt vērā ceļa zīmes un ievērot būvnieku izliktās norādes!

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem galvenais abu ielu būvuzņēmējs ir SIA “Limbažu ceļi”. Ielu pārbūve tiek realizēta projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 3 707 715,75 EUR apmērā, tai skaitā ERAF finansējums – 3 060 945,77 EUR.

FOTOGALERIJA