A A A

Turpinās projektu vērtēšana 

Drukāt
28.03.2017

Valmieras pilsētas pašvaldībā tiek turpināta projektu vērtēšana, kas nepieciešama, lai īstenotu līdz 2020. gadam plānotos Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektus.

 

Pašvaldības vērtēšanas komisija ir sagatavojusi un ar Finanšu ministriju saskaņojusi Specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 4.2.2. projektu “Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana" un “Pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” atlases dokumentāciju izstrādi. Vērtēšanas komisija ir nosūtījusi Pašvaldībai uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu. Attīstības un būvniecības pārvaldes Attīstības nodaļa ir uzsākusi projektu iesnieguma sagatavošanu.

Pirms SAM 8.1.2. projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas vērtēšanas komisijai ir nepieciešams saņemt projektu idejas saskaņojumu. Lai saņemtu saskaņojumu 31.martā Izglītības un zinātnes ministrijā tika iesniegta projekta idejas pamatojums, kurā sniegta informācija par plānoto izglītības iestāžu infrastruktūras un dienesta viesnīcas infrastruktūras sakārtošanu, kā arī nepieciešamā aprīkojuma iegādi. Pēc saskaņošanas tiks uzsākta projekta iesnieguma sagatavošana.

Šobrīd Pašvaldības vērtēšanas komisija ir uzsākusi intensīvu darbu pie SAM 5.6.2. projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve un pārbūve pilsētas D un DA industriālās teritorijas attīstībai” un SAM 8.1.2. “Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcas sakārtošana” atlases dokumentācijas sagatavošanas.

Projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas 46 666.00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.